Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΕπικαιρότηταΊδρυσης δύο πειραματικών σχολείων στον Πύργο

Ίδρυσης δύο πειραματικών σχολείων στον Πύργο

Από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Την ίδρυση δύο πειραματικών σχολείων στην πόλη του Πύργου πρότεινε προς το υπουργείο ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργος Φωτεινόπουλος. Πρόκειται για το 1ο Γυμνάσιο και στο 4ο ΓΕΛ Πύργου που σύμφωνα με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κρίθηκε ότι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης του υπουργείου Παιδείας. Αναφερόμενος στην επιλογή ίδρυσης δύο πειραματικών σχολείων ο Γ. Φωτεινόπουλος τόνισε: «Όσοι υπηρετούμε την δημόσια εκπαίδευση, από όποια θέση και να είμαστε, έχουμε ως  βασικό  στόχο την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης  στους μαθητές μας. Η αγωνία μας είναι να βελτιώσουμε το επίπεδο της  γνώσης  που τα σχολεία παρέχουν. Ζούμε στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης και τα σχολεία μας πρέπει να ανταποκριθούν. Το μέλλον είναι εδώ και δεν μας επιτρέπει ολιγωρίες. Στις 3 Μαρτίου 2021 στείλαμε στα σχολεία τη σχετική  πρόσκληση του  ΥΠΑΙΘ  να δηλώσουν όποια από αυτά επιθυμούν  να μετατραπούν σε πρότυπα ή πειραματικά. Σε αυτή την πρόσκληση ρητώς αναφερόταν ότι:

1)Ο Διευθυντής/ρια ή ο Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας υποβάλλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον χαρακτηρισμό της ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ………

2)Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλει αίτηση για τον χαρακτηρισμό σχολικής μονάδας, η οποία υπάγεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.,

Μέχρι και την παρέλευση της σχετικής προθεσμίας καμία  σχολική μονάδα  δεν υπέβαλε πρόταση για μετασχηματισμό της σε πρότυπο ή πειραματικό σχολείο. Επίσης δεν ήρθε σε γνώση μας  καμία ανακοίνωση της τοπικής ΕΛΜΕ που να δηλώνει ότι  διαφωνεί με τον μετασχηματισμό σχολείων σε πειραματικά. Ταυτόχρονα το ΥΠΑΙΘ ζήτησε από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης να υποβάλλουν οι ίδιοι προτάσεις. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο για την μετατροπή σχολείων σε πρότυπα ή πειραματικά.

Την επόμενη μέρα κάλεσα τους καθ’ύλην αρμόδιους των σχολείων στο γραφείο της Δ.Δ.Ε. και τους εξήγησα τι ακριβώς σκέφτομαι να κάνω. Κάλεσα επίσης και τον πρόεδρο της τοπικής ΕΛΜΕ και τον ενημέρωσα αναλυτικά για το τι πρόκειται να προτείνω».

Τι ισχύει για τα πειραματικά σχολεία

Πειραματικά μπορεί να είναι σχολεία όλων των βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης. Στόχος των Πειραματικών σχολείων είναι η ανάπτυξη ερευνητικών, δημιουργικών δράσεων. Η πιλοτική εφαρμογή και ο πειραματισμός σε προγράμματα σπουδών, μεθόδους διδασκαλίας, σε νέο εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο και ψηφιακό. Σε νέα διδακτικά εργαλεία, σε σχολικά εγχειρίδια και καινοτόμες διδακτικές πρακτικές. Καθώς και ο πειραματισμός σε τρόπους λειτουργίας και διοίκησης της σχολικής μονάδας κλπ.

Κατ’αρχάς βασικό κριτήριο είναι ο πληθυσμός της πόλης που ανήκει το σχολείο και η  θέση της καθώς και η υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας. Επίσης:

α) τα προσόντα και η επάρκεια (οργανικότητα, αριθμός μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού με οργανική θέση κ.ά.) του εκπαιδευτικού προσωπικού,

β) η συμμετοχή ή διάκριση της σχολικής μονάδας ή ομάδας μαθητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ερευνητικές και νέες δράσεις. Δημιουργικές πρωτοβουλίες, πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς,

γ) η εμπειρία του σχολείου στο πεδίο της πρακτικής άσκησης φοιτητών,

δ) Η γειτνίαση της με ΑΕΙ και η διοργάνωση ή συμμετοχή σε δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με ΑΕΙ,

ε) η διοργάνωση δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών,

στ) η λειτουργία μαθητικών ομίλων, η υλοποίηση καινοτόμων σχολικών δραστηριοτήτων, όπως περιβαλλοντικά, πολιτιστικά προγράμματα και προγράμματα αγωγής υγείας,

ζ) οι ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις και οι εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης του σχολείου,

η) το μέγεθος της σχολικής μονάδας,

θ) η τοποθεσία της σχολικής μονάδας.

Διαδικασία εγγραφής μαθητών  

Η εισαγωγή στην εισαγωγική τάξη των Πειραματικών γίνεται με κλήρωση, η οποία πραγματοποιείται με ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ). Στα συνδεδεμένα σχολεία η εισαγωγή από τη μια βαθμίδα στην άλλη γίνεται αυτοδίκαια. Δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός για τη συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία επιλογής ενός ΠΕΙΣ.

Τα ΠΕΙΣ μπορούν να εφαρμόσουν πιλοτικά προγράμματα σπουδών, νέες μεθόδους διδασκαλίας, νέο εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο και ψηφιακό. Σύγχρονα διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια και καινοτόμες διδακτικές πρακτικές. Προγράμματα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων. Μεταξύ άλλων, τα ΠΕΙΣ μπορούν:

  • να συμμετέχουν στην ανάπτυξη ερευνητικών, δημιουργικών δράσεων,
  • να δημιουργήσουν ομίλους δημιουργικότητας και καινοτομίας στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και από άλλα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης,
  • να συμμετέχουν σε πειραματικές εφαρμογές τρόπων λειτουργίας και διοίκησης του σχολείου.

Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που μετατρέπονται σε πειραματικά

Οι εκπαιδευτικοί έχουν την επιλογή κατ’αρχάς να δηλώσουν αν θέλουν να συνεχίσουν στο πειραματικό σχολείο ή να αποχωρήσουν.

α)Στην περίπτωση που δηλώσουν ότι αποχωρούν τοποθετούνται με απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι με τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς. Με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας. Όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, σε κενές θέσεις σχολείων όμορης ομάδας της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

β)παράλληλα όσοι επιθυμούν να παραμείνουν, με αίτησή τους, τοποθετούνται  με διετή θητεία στο ΠΕΙΣ με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί θα αξιολογηθούν στη διάρκεια του τελευταίου έτους της διετούς θητείας τους για την ανανέωση της θητείας τους για τα επόμενα τέσσερα έτη, με βάση:

  • το εκπαιδευτικό και διδακτικό τους έργο,
  • την εν γένει παρουσία και προσφορά τους στο σχολείο,
  • την επιστημονική-παιδαγωγική τους συγκρότηση και κατάρτιση,
  • το επιστημονικό-συγγραφικό τους έργο,
  • την υπηρεσιακή τους κατάσταση,
  • τη διδακτική τους εμπειρία και
  • το καθοδηγητικό τους έργο.

Οι εκπαιδευτικοί, μετά την αξιολόγησή τους, αν δεν παραμείνουν στα ΠΕΙΣ, τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας. Κι όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης. Κατ’ απόλυτη προτεραιότητα συγκρινόμενοι με τους υπεράριθμους, ανεξάρτητα από το εάν επιλέξουν να παραμείνουν με διετή θητεία στο σχολείο, που χαρακτηρίζεται ως Πρότυπο ή Πειραματικό ή όχι.

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στον αριθμό των ανανεώσεων των θητειών.

«Σε καμία περίπτωση οι καθηγητές των σχολείων δεν πρέπει να έχουν κανένα άγχος και ανασφάλεια. Είναι απόλυτα εξασφαλισμένη η θέση τους στην εκπαίδευση» υπογράμμισε ο Γ. Φωτεινόπουλος ενώ συμπλήρωσε «Επειδή δεν πρέπει για άλλη μια φορά να βλέπουμε το τραίνο της ανάπτυξης και της εξέλιξης να περνάει από μπροστά μας και εμείς να καθόμαστε στα παγκάκια του βολέματος και της αδιαφορίας και να το βλέπουμε να απομακρύνεται. Μετά από πολλή σκέψη και αξιολόγηση πρότεινα στο ΥΠΑΙΘ τη δημιουργία δύο πειραματικών σχολείων στον Πύργο Ηλείας. Στο 1ο Γυμνάσιο και στο 4ο ΓΕΛ γιατί θεωρώ ότι πληρούν τις προϋποθέσεις.

Πιστεύω ότι η κοινωνία θα αγκαλιάσει αυτή την πρόταση. Οι συνάδελφοι καθηγητές στην συντριπτική τους πλειοψηφία θα την στηρίξουν και οι μαθητές μας θα εισπράξουν τα θετικά αποτελέσματα».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
spot_img
spot_img
spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ