82 αυτοδίκαιες αποχωρήσεις έως το 2025

Εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή το Σχέδιο Πολυετούς Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Τι προβλέπετε για τις κενές οργανικές θέσεις οι οποίες θα προκύψουν μέσα στα επόμενα χρόνια

Σημαντικές ανακατατάξεις αναμένεται να υπάρχουν την επόμενη τετραετία στο προσωπικό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και κατ’ επέκταση και στο προσωπικό της Π.Ε. Ηλείας. Ειδικότερα σύμφωνα Σχέδιο Πολυετούς Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Δυτικής, συνολικά 82 εργαζόμενοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα αποχωρήσουν αυτοδίκαια. Καθώς θα έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, εκ των οποίων οι 17 ανήκουν στο δυναμικό της Π.Ε. Ηλείας.

Ειδικότερα το 2022 αναμένεται να υπάρξουν  δώδεκα (12) αυτοδίκαιες αποχωρήσεις προσωπικού από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Εκ των οποίων μία (1) αφορά την Π.Ε. Ηλείας, το 2023 θα υπάρξουν δεκατέσσερις (14) αποχωρήσεις εκ των οποίων μία (1) από την Π.Ε. Ηλείας, το 2024 θα υπάρξουν είκοσι-επτά (27) αποχωρήσεις στην ΠΔΕ εκ οποίων επτά (7) από την Π.Ε. Ηλείας και το 2025 αναμένεται να καταγραφούν είκοσι-εννέα (29) αποχωρήσεις εκ των οποίων οι οκτώ (8) αφορούν την Π.Ε. Ηλείας.

Οι προσλήψεις

Για την κάλυψη των κενών που θα δημιουργηθούν, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, ο οποίος εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αναμένεται να προσληφθούν την τετραετία 2022-2025 συνολικά εβδομήντα εννέα ( 79) εργαζόμενοι. Ενώ θα υπάρξουν και πενήντα- δύο (52) μετατάξεις. Ειδικότερα στο Σχέδιο Πολυετούς Προγραμματισμού ανθρώπινου Δυναμικού προβλέπεται, η πρόσληψη δέκα (10) ατόμων το 2022, δεκατεσσάρων (14) το 2023, είκοσι- επτά (27) το 2024 και  είκοσι– οκτώ (28) το 2025.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ