Τι φέρνει η κλιµατική αλλαγή στη ∆υτική Ελλάδα

Πιο θερμό αλλά και πιο ξηρό το κλίμα τις επόμενες δεκαετίες

Τι αλλάζει

Ορισµένες από τις µεταβολές που θα επέλθουν, σύµφωνα µε το σχέδιο για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή:

Το κλίµα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας θα είναι τις επόµενες δεκαετίες πιο θερµό και πιο ξηρό. Με σηµαντική µείωση των βροχοπτώσεων και των χιονοπτώσεων. Παράλληλα αναμένεται αύξηση της συχνότητας εµφάνισης ακραίων φαινοµένων, όπως ξηρασία, πληµµύρες και κύµατα καύσωνα. Ενώ στις κλιµατικές µεταβολές που αναµένεται να επηρεάσουν τη ∆υτική Ελλάδα συγκαταλέγεται και η άνοδος της στάθµης της θάλασσας. Στις παραπάνω εκτιµήσεις κατέληξε το περιφερειακό σχέδιο ∆υτικής Ελλάδας για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή που θα συζητηθεί προσεχώς στο Περιφερειακό Συµβούλιο. Το περιφερειακό σχέδιο εκπονήθηκε λαµβάνοντας υπόψη τρία σενάρια παγκόσµιας εξέλιξης συγκεντρώσεων αερίων του θερµοκηπίου (RCP2.6- ευµενές, RCP4.5-ενδιάµεσο, RCP8.5-δυσµενές) και για τρείς χρονικές περιόδους, βραχυπρόθεσµο (2011>-2030), µεσοπρόθεσµο (2031>-2050) και µακροπρόθεσµο (2081>- 2100).

  • Οι µεταβολές στη θερµοκρασία που προβλέπονται, θα έχουν επίπτωση και στη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή θα είναι αυξηµένη για ψύξη και µειωµένη για τη θέρµανση. Καθώς το κλίµα της ∆υτικής Ελλάδας θα είναι τις επόµενες δεκαετίες πιο θερµό και πιο ξηρό. Η µεγαλύτερη αύξηση της ζήτησης αναµένεται στο δυσµενές σενάριο, την περίοδο 2081-2100, µε την Ηλεία να αντιµετωπίζει το µεγαλύτερο πρόβληµα.
  • Οι ∆ήµοι στους οποίους η ζήτηση ενέργειας για ψύξη θα αυξηθεί περισσότερο είναι οι: Πύργου, Ηλιδας, Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Πηνειού, Μεσολογγίου, Ξηροµέρου και ∆υτικής Αχαΐας.
  • Ο αριθµός των ηµερών που είναι πολύ πιθανή η εκδήλωση πυρκαγιάς, θα αυξηθεί κατά 20 περίπου ηµέρες. Στο δυσµενές σενάριο, την περίοδο 2081-2100. Περισσότερο εκτεθειµένοι σε κίνδυνο πυρκαγιάς φαίνεται ότι θα είναι οι ∆ήµοι: Πατρέων, Αιγιάλειας, Πύργου, Ηλιδας, Αρχαίας Ολυµπίας, Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, Αγρινίου, Μεσολογγίου, Αµφιλοχίας, Ξηροµέρου.
  • Οι βροχοπτώσεις αναµένεται σταδιακά να µειωθούν. Η Ηλεία καθώς και οι δήµοι Καλαβρύτων, Ερυµάνθου και ∆υτικής Αχαΐας εκτιµάται ότι θα αντιµετωπίσουν το µεγαλύτερο πρόβληµα. Στο σχέδιο αναφέρεται ότι ο αριθµός των ηµερών που η µέγιστη θερµοκρασία θα υπερβαίνει τους 35οC. Θα αυξηθεί σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα κατά 16 ηµέρες περίπου. Την µεγαλύτερη αύξηση θα παρουσιάσουν οι περισσότεροι δήµοι της Ηλείας. Καθώς και οι δήµοι Αγρινίου, Ξηροµέρου, Μεσολογγίου, Ακτίου – Βόνιτσας και ∆υτικής Αχαΐας.
  • Αύξηση στον αριθµό των τροπικών νυκτών αναµένεται να σηµειωθεί στην Πάτρα, τη ∆υτική Αχαΐα και την Ηλεία. Ενώ µεγάλη θα είναι και η αύξηση στους ∆ήµους Ακτίου – Βόνιτσας, Μεσολογγίου, Αγρινίου, Ξηροµέρου. Η ∆υτική Ελλάδα αποτελεί µία Περιφέρεια µε µεγάλο µήκος ακτογραµµής. Κι εποµένως ο έλεγχος της ευπάθειας των παράκτιων περιοχών της, από την άνοδο της στάθµης της θάλασσας αποτελεί σηµαντικό σκέλος της µελέτης. Με βάση όσα αναφέρονται στο σχέδιο αναµένεται µελλοντικά σταδιακή άνοδος της στάθµης της θάλασσας. Η µέγιστη τιµή της ανόδου θα κυµανθεί από 3cm (την περίοδο 2011-2030, ανεξαρτήτως σεναρίου) έως 19cm (σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, στο δυσµενές σενάριο). Από τους 14 εκ των 19 δήµων της Περιφέρειας που έχουν παραλιακό µέτωπο, τον µεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν οι παράκτιες περιοχές του δήµων  Ηλιδας, Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, Ζαχάρως, Πηνειού, ∆υτικής Αχαΐας και Πύργου.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ