Δημιουργία 16 νέων ραμπών εντός της πόλης του Πύργου

Άμεσα θα δημοπρατηθεί το έργο που αποσκοπεί στην ανακούφιση των ατόμων με αναπηρία

Για την υλοποίηση του έργου επιλέχθηκαν κεντρικοί άξονες

Η δημιουργία 16 νέων ραμπών για τα άτομα με αναπηρία, αποτελεί προτεραιότητα για  τη δημοτική αρχή Πύργου. Με σκοπό την επίλυση  σοβαρών  προβλημάτων που έχουν να κάνουν με την πρόσβαση των ΑΜΕΑ, ακόμα και στα κεντρικά σημεία της πόλης.

Προς αυτή την κατεύθυνση το αμέσως προσεχές διάστημα πρόκειται να δημοπρατηθεί το ανακατασκευής των υφιστάμενων ραμπών για άτομα με ειδικές ανάγκες εντός της πόλης του Πύργου. Αλλά και της δημιουργίας νέων σε σημεία όπου δεν υπάρχουν.

Ήδη  για το σημαντικό έργο, έχει συνταχτεί μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύργου. Στην οποία η επιλογή των δρόμων όπου θα γίνει η παρέμβαση σε ράμπες, έγινε μετά από  συνεννόηση με το αντίστοιχο σωματείο ΑΜΕΑ Πύργου. Με κριτήριο την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών των μελών του.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου, πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα. Το οποία χρήζει άμεσης προσοχής καθώς αφοράει το  ανθρώπινο δικαίωμα των ΑΜΕΑ να κυκλοφορούν ελεύθερα. Χωρίς κίνδυνο για τη ζωή τους.

Ακόμα επισημαίνεται ότι έχει διαπιστωθεί πως  αρκετές ράμπες δεν πληρούν τις προδιαγραφές λειτουργίας τους. Κάποιες από αυτές που ήδη υπάρχουν είναι εντελώς ακατάλληλες. Ενώ κάποιες άλλες έχουν δεχθεί καταπονήσεις και φθορές και απαιτείται η επισκευή τους.  Έχει παρατηρηθεί στο κατάστρωμα της οδού στις θέσεις συναρμογής των προσβάσεων Α.Μ.Ε.Α. με το οδόστρωμα να μην υπάρχει κατάλληλη διαγράμμιση και σήμανση. Με την παρούσα μελέτη θα γίνει βελτίωση σε αυτόν τον τομέα .

Οι εργασίες

Εξάλλου για την υλοποίηση του έργου επιλέχθηκαν   κεντρικοί άξονες της πόλης του Πύργου με σημαντική εμπορική και οικονομική δραστηριότητα.

Οι  εργασίες που περιλαμβάνονται αναλύονται ως εξής:

  1. Καθαίρεση υφιστάμενων δαπέδων και παλαιών προσβάσεων ΑΜΕΑ μαζί με τα υποστρώματα και τα κράσπεδα. Όπως προδιαγράφεται στο συνημμένο σχέδιο της μελέτης. 
  2. Νέες κοιτοστρώσεις , νέα τοποθέτηση κρασπεδορείθρων με ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα
  3. Απόξεση και αποκατάσταση κλίσεων των οδοστρωμάτων στις θέσεις που οι ράμπες ΑΜΕΑ επικοινωνούν με το οδόστρωμα 
  4. Διαγράμμιση οδοστρώματος για την αναγγελία ύπαρξης ράμπας ΑΜΕΑ, την απαγόρευση στάθμευσης και την ύπαρξη διάβασης.

ΛΕΖΑΝΤΕΣ -ΦΩΤΟ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

Συμβολή οδών Ζαΐμη και Πατρών

Συμβολή των οδών Μανωλοπούλου και Πατρών

Συμβολή των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατρών

Συμβολή των οδών Κωσταντίνου Κανάρη και Γερμανού

Γιάννης Αργυρόπουλος: «Κορυφαία προτεραιότητάς μας είναι η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ»

Αναφορικά με το έργο της δημιουργίας νέων ραμπών, σε συνδυασμό με τα προβλήματα που παρατηρούνται επί σειρά ετών όσον αφορά τις ασφαλείς μετακινήσεις των ΑΜΕΑ, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου Πύργου κ. Γιαν. Αργυρόπουλος, έκανε την εξής δήλωση:

«Έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται τα άτομα με αναπηρία, όντως υπάρχουν προβλήματα ακόμα στην πόλη και παρά τις όποιες παρεμβάσεις και βελτιώσεις έχουμε κάνει, είναι τόσα πολλά τα σημεία που γίνονται ζημιές, ενώ φτιάχνουμε ένα προκύπτει άλλο. Οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια δεν έχουν τις κατάλληλες υποδομές. Από τις κορυφαίες προτεραιότητές μας είναι η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ, γι’ αυτό και ετοιμάσαμε μελέτη για 16 καινούργιες  ράμπες. Το έργο θα δημοπρατηθεί  αμέσως με την έγκριση  του προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη.  Παράλληλα  με συνεργεία του δήμου προσπαθούμε να βελτιώνουμε και τις ήδη υφιστάμενες ράμπες.  Αυξήσαμε τις θέσεις πάρκινγκ για τα ΑΜΕΑ και θα δημιουργήσουμε και νέες θέσεις. Όλα τα έργα πλέον, αναπλάσεις, δρόμοι κλπ. προβλέπουν ράμπες για ΑΜΕΑ. Όπου γίνονται μελέτες για έργα, όπως στην Κολοκοτρώνη, 28η Οκτωβρίου, Καταραχίου, Ολυμπίων και Καραϊσκάκη, παντού θα υπάρχουν προσβάσεις και ράμπες για ΑΜΕΑ». 

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ