Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕλλάδαΥπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Χρηματοδοτεί κτίρια έτοιμα για... όλες τις «έξυπνες» εφαρμογές του...

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Χρηματοδοτεί κτίρια έτοιμα για… όλες τις «έξυπνες» εφαρμογές του μέλλοντος

Παπαστεργίου στο protothema.gr: 120.000 σπίτια και καταστήματα να αποκτήσουν υπερυψηλές ταχύτητες έως 1Gbps – 100 εκ. ευρώ θα διατεθούν μέσω του προγράμματος Smart Readiness για την ανάπτυξη δικτύων έτοιμων να δεχτούν έξυπνους μετρητές ενέργειας και φυσικού αερίου

Κατά μέσο όρο 840 ευρώ εκτιμάται ότι θα να ωφεληθούν οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων σε μία πολυκατοικία που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα voucher για όσα κτίρια είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο της Δράσης «Ετοιμότητα Υποδομών για Έξυπνα Κτίρια (Smart Readiness)».

Μέσω του προγράμμματος θα αποκτήσουν εσωτερικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας περίπου 120 χιλιάδες κτίρια σε όλη τη χώρα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν το αν το ακίνητό του είναι επιλέξιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://smartreadiness.gov.gr/.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από σήμερα στην πλατφόρμα της δράσης -θα παραμείνει ανοικτή ως τη Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025– και εφόσον εγκριθούν καλύπτουν τις εργασίες για να φτάσει η οπτική ίνα από τον δρόμο στους ορόφους του κάθε κτιρίου. Είτε πρόκειται για μονοκατοικία, είτε για πολυκατοικία. 

Όπως επισήμανε στο protothema.gr o αρμόδιος υπουργός, Δημήτρης Παπαστεργίου: «To Smart Readiness Vouchers είναι ένα πολύ σημαντικό έργο προϋπολογισμού 100εκ. ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Για το έργο αυτό, μαζί με την ΚτΠ, έπρεπε να κινηθούμε γρήγορα και να τηρήσουμε τα απαιτούμενα χρονοδιαγράμματα. Είναι ένα έργο καταρχάς με έντονα κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς θα δώσει τη δυνατότητα σε 120.000 σπίτια και καταστήματα να αποκτήσουν υπερυψηλές ταχύτητες έως 1Gbps. Συγχρόνως, όμως, έχει και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Συμβάλλει στο να ενισχυθεί η διείσδυση ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων στα κτίρια. Το τελευταίο, μάλιστα, είναι ζητούμενο για τη χώρα μας προκειμένου να προσεγγίσουμε το μέσο όρο της ΕΕ, το οποίο αποτελεί στόχο για την Ελλάδα στην πορεία μας για την «Ψηφιακή Δεκαετία 2030».

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το «Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» και υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Σκοπός και Αντικείμενο

Σκοπός της δράσης είναι η αναβάθμιση της «έξυπνης ετοιμότητας» του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος της χώρας μέσω της δημιουργίας σύγχρονων ψηφιακών υποδομών που θα διευκολύνουν την μετατροπή των κτιρίων σε «έξυπνα» αλλά και τη διασύνδεση τους με έξυπνους μετρητές των δικτύων κοινής ωφέλειας.

Ειδικότερα, οι στόχοι του Προγράμματος προσδιορίζονται ως ακολούθως:

  ● Προώθηση της διείσδυσης ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων, τομέας στον οποίο η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε.

  ● Προετοιμασία για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών δικτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου) χωρίς την ανάγκη σημαντικών πρόσθετων εργασιών εκ μέρους των διαχειριστών δικτύων κοινής ωφέλειας.

  ● Προετοιμασία για την εγκατάσταση και επικοινωνία κατάλληλων αισθητήρων σχετικά με την ασφάλεια, τον έλεγχο καλής λειτουργίας και τη λήψη μετρήσεων που αφορούν στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των βασικότερων κοινόχρηστων εγκαταστάσεων των κτιρίων (λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης και ανελκυστήρας).

Δικαιούχοι του προγράμματος

Επιλέξιμα κτίρια είναι οι μονοκατοικίες και οι πολυκατοικίες υπό τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

  ● Βρίσκονται εντός της Περιοχής Παρέμβασης.

  ● Δεν διαθέτουν ήδη ενδοκτιριακή οπτική καλωδίωση.

Δεν είναι επιλέξιμα και εξαιρούνται από τη δράση τα κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Επιλέξιμες Ενέργειες και δαπάνες

Στο πλαίσιο του έργου επιχορηγούνται εργασίες που αφορούν στη εγκατάσταση υποδομών που θα διευκολύνουν τη μετατροπή ενός κτιρίου σε «έξυπνο» αλλά και τη διασύνδεση νέων «έξυπνων» μετρητών για τη διασύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο). Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης επιχορηγούνται εργασίες που περιλαμβάνουν:

  ● την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών εντός του κτηρίου με σκοπό τη διευκόλυνση της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων σε όλους τους χώρους του κτιρίου (διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα κλπ).

  ● την εγκατάσταση υποδομών για τη μελλοντική διασύνδεση των μετρητών των δικτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου) με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου.

  ● την εγκατάσταση υποδομών για τη μελλοντική διασύνδεση του λεβητοστασίου της κεντρικής θέρμανσης και του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες επιλέξιμων εργασιών αφορούν στα ακόλουθα:

  Α. Κατασκευή της κάθετης καλωδίωσης οπτικών ινών εντός κτιρίου που περιλαμβάνει την εγκατάσταση BEP (Building Entry Point), ενός FB (Floor Box) ανά όροφο και της κάθετης καλωδίωσης που συνδέει το BEP με τα FBs καθώς και τις σωληνώσεις που συνδέουν το BEP με το σημείο αναμονής του παρόχου πρόσβασης στο όριο της ρυμοτομικής γραμμής ή πλησίον αυτού. Η κάθετη καλωδίωση οπτικών ινών θα πρέπει να υποστηρίζει την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών ταχύτητας τουλάχιστον 1 Gbps χωρίς την ανάγκη πρόσθετων εργασιών πλέον των εργασιών κατασκευής της οριζόντιας καλωδίωσης οπτικών ινών για τη διασύνδεση της οριζόντιας ιδιοκτησίας.

  B. Διασύνδεση των μετρητών κατανάλωσης ρεύματος που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης [1] για τη σύνδεση του χώρου φιλοξενίας μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου (πλησίον του BEP).

  Γ. Διασύνδεση των μετρητών φυσικού αερίου που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης4 για τη σύνδεση του χώρου φιλοξενίας μετρητών φυσικού αερίου με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου (πλησίον του BEP).

  Δ. Διασύνδεση του λεβητοστασίου της κεντρικής θέρμανσης που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης4 για τη σύνδεση του χώρου στέγασης του λέβητα κεντρικής θέρμανσης με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου (πλησίον του BEP).

  Ε. Διασύνδεση του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης3 για τη σύνδεση του του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου (πλησίον του BEP).

Προκειμένου ένα κτίριο να λάβει χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος θα πρέπει να πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά εργασίες που αντιστοιχούν στο στοιχείο Α και, επιπλέον, τουλάχιστον μία από τις εργασίες που αντιστοιχούν σε οποιοδήποτε εκ των στοιχείων Β έως Ε.

Εξαιρούνται της χρηματοδότησης τα μέρη του δικτύου που αφορούν σε:

  ● Εργασίες σε δημόσιο χώρο (εκτός του οικοπέδου του κτιρίου), εκτός αν πρόκειται για τη σύνδεση των μετρητών φυσικού αερίου του ωφελούμενου κτιρίου που βρίσκονται τοποθετημένοι στην πρόσοψη του κτιρίου ή της εξωτερικής μάντρας του οικοπέδου καθώς και εργασίες προκειμένου το σημείο απόληξης της σωλήνωσης εισαγωγής προς το BEP να ταυτίζεται με το σημείο αναμονής του παρόχου πρόσβασης (τυπικά στο ρείθρο του πεζοδρομίου έμπροσθεν του κτιρίου).

  ● Σύνδεση του FB με την οπτική πρίζα (OTO – Optical Terminal Outlet) εντός οριζόντιων ιδιοκτησιών.

  ● Εργασίες εκτός των κοινόχρηστων χώρων των κτιρίων.

[1] Η τοποθέτηση του καλωδίου εντός της σωλήνωσης δύναται να πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα από τον ΔΕΔΔΗΕ (Β) / τον πάροχο φυσικού αερίου (Γ) / τον αρμόδιο συνεργάτη-συντηρητή του κτιρίου (Δ και Ε) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού εξοπλισμούς που θα εγκατασταθεί

Ποσό ενίσχυσης για κάθε δράση από το Α έως το Ε

A – Κτίριο (εφόσον τοποθετηθεί BEP στο κτίριο) 200 €
A – Όροφος (εφόσον τοποθετηθεί FB στον όροφο) 140 €
Β – Κτίριο 60 €
Γ – Κτίριο 60 €
Δ – Κτίριο 60 €
Ε – Κτίριο 60 €

Διαδικασία Ένταξης δικαιούχων στο Πρόγραμμα

Προκειμένου ένα κτίριο να ενταχθεί στο Πρόγραμμα, ο Διαχειριστής του κτιρίου θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

Ο Διαχειριστής του κτιρίου ελέγχει στη σχετική ιστοσελίδα του Προγράμματος εάν το κτίριο βρίσκεται εντός της περιοχής παρέμβασης.

Εφόσον το κτίριο βρίσκεται εντός των περιοχών παρέμβασης και είναι επιλέξιμο, ο Διαχειριστής μπορεί να δει τους Εγκαταστάτες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εγκαταστατών του Προγράμματος και δραστηριοποιούνται στην περιοχή του καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Ο Διαχειριστής προβαίνει σε επικοινωνία με τον Εγκαταστάτη της επιλογής του, ο οποίος επισκέπτεται το κτίριο, προσδιορίζει επακριβώς τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν και υποβάλλει την προσφορά του προς τον Διαχειριστή.

Μετά την αποδοχή εκ μέρους του Διαχειριστή της προσφοράς, ο Εγκαταστάτης αναλαμβάνει την υποβολή αίτησης έκδοσης Voucher όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ενότητα 12 του Οδηγού προγράμματος.

https://www.protothema.gr/

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
spot_img
spot_img
spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ