Εκλογές 2023: Το κόμμα που πήρε μία μόλις ψήφο

175
Áðü ôçí ðñïåêëïãéêÞ åêóôñáôåßá ôïõ áñ÷çãïý ôïõ êüììáôïò ôùí ÅëëÞíùí Ïéêïëüãùí Ä ÂåñãÞ. Óôç öùôïãñáößá ï áñ÷çãïò ôïõ êüììáôïò ôùí ÅëëÞíùí Ïéêïëüãùí Ä Âåñãçò óôï âÞìá

Χαμός στο Twitter για τον υποψήφιο του κόμματος με τη μία ψήφο: «Ούτε οι δικοί του δεν τον ψήφισαν;».

Ο Δημοσθένης Βεργής ο οποίος κατέβηκε στις εκλογές με το κόμμα «Δημοσθένης Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ» πήρε μία μόνο ψήφο με ενσωματωμένο 99,64%. Όπως ήταν αναμενόμενο το αποτέλεσμα έφερε έμπνευση στο Twitter, με τους χρήστες να σχολιάζουν ότι ούτε η οικογένειά του δεν πήγε στην κάλπη να τον στηρίξει.