Νόμος 4938/2022 – Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος με τις τροποποιήσεις στον κώδικα δικηγόρων και τις δικηγορικές εταιρίες

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4938/2022 Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις.

Υπενθιμίζουμε ότι μεταξύ άλλων ο νόμος περιέχει διατάξεις για την τροποποίηση στον κώδικα δικηγόρων :

Άρθρο 131: Συνέπειες προσωρινής παύσης – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 53 του Κώδικα Δικηγόρων

Άρθρο 132: Περιπτώσεις καταγραφής των στοιχείων της δικηγορικής Εταιρείας – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 55 του Κώδικα Δικηγόρων

Άρθρο 133: Σωρευτική επιβολή ποινών επίπληξης και προστίμου – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 142 του Κώδικα Δικηγόρων

Άρθρο 134: Οριστική παύση δικηγόρου που ανήκει σε δικηγορική Εταιρεία – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 145 του Κώδικα Δικηγόρων

Άρθρο 135: Συντονιστής πειθαρχικών τμημάτων – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 149 του Κώδικα Δικηγόρων

Άρθρο 136: Παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, χρονική προθεσμία περάτωσης αυτής και ανακοίνωση της ποινικής δίωξης στον οικείο δικηγορικό σύλλογο – Τροποποίηση των παρ. 2, 3 και 7 του άρθρου 152 του Κώδικα Δικηγόρων

Άρθρο 137: Άσκηση πειθαρχικής δίωξης ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 153 του Κώδικα Δικηγόρων

Άρθρο 138: Διεύρυνση του δικαιώματος άσκησης έφεσης κατά επιβληθείσας πειθαρχικής ποινής – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 157 του Κώδικα Δικηγόρων

Περιέχει επίσης τροποποιήσεις που αφορούν δικηγορικές εταιρίες :

Άρθρο 139: Εκπροσώπηση διαδίκων από δικηγορική εταιρεία – Τροποποίηση των άρθρων 96, 143 και 305 ΚΠολΔ

Άρθρο 140: Συνέπειες της παράστασης συνηγόρου εταίρου ή συνεργάτη δικηγορικής εταιρείας στο περιεχόμενο των πρακτικών της ποινικής δίκης – Τροποποίηση άρθρου 140 ΚΠΔ

Άρθρο 141: Συνέπειες της παράστασης εταίρου ή συνεργάτη δικηγορικής εταιρείας στην ιδιότητα του αντίκλητου στις δίκες ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και στο περιεχόμενο των αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων -Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 30 και του άρθρου 190 ΚΔΔ

Άρθρο 142: Συνέπειες της παράστασης εταίρου ή συνεργάτη δικηγορικής εταιρείας στην ιδιότητα του αντίκλητου στις δίκες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και στο περιεχόμενο των αποφάσεών του – Τροποποίηση των άρθρων 18 και 40 του π.δ. 18/1989

Άρθρο 143: Ευθύνη δικηγορικών Εταιρειών – Εναρμόνιση διατάξεων με τον Κώδικα Δικηγόρων – Κατάργηση άρθρου 13 π.δ. 81/2005

Τέλος περιέχει και άλλες διατάξεις όπως :

Άρθρο 144: Οριοθέτηση επικοινωνίας δικηγόρου με τους οφειλέτες των εντολέων τους – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3758/2009

Άρθρο 147: Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ