Στα 47 ευρώ πέφτει η ανώτερη τιμή των PCR test

355

Η νέα τιμή θα ισχύσει από μεθαύριο Πέμπτη 6 Ιανουαρίου

Κατά 13 ευρώ μειώνεται η ανώτατη τιμή για τη διενέργεια pcr test, σύμφωνα με τη νέα απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Αδ. Γεωργιάδη. Η νέα τιμή, που πλέον θα είναι τα 47 ευρώ, θα ισχύσει από μεθαύριο Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης τα 35 ευρώ αποτελούν το ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών και τα 12 ευρώ είναι το ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και στις ιδιωτικές κλινικές

Σημειωτέον πως τα προαναφερθέντα ανώτατα όρια τιμής χρέωσης δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση κατά την οποία η δειγματοληψία πραγματοποιείται εκτός ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων και ιδιωτικών κλινικών οπότε η τιμή τους διαμορφώνεται ελεύθερα.