Πιστοποιητικό νόσησης: Θα λήγει στους τρεις μήνες

359

Το Υπουργείο Υγείας υιοθέτησε την πρόταση των ειδικών – Η ανακοίνωση του

Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας για μείωση του χρόνου ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης για τον κορονοίό από τους 6 μήνες στους 3 μήνες, θα ακολουθήσει σχετική ΚΥΑ για την εφαρμογή των μέτρων, η οποία θα εξειδικεύσει τον τρόπο υλοποίησης της 3μηνης ισχύος, καθώς και νομοθετική τροπολογία για τις ειδικές κατηγορίες.