Τέλος η γραφειοκρατία: Διαζύγιο εξπρές μέσω gov.gr με ένα μόνο κλικ – Βήμα βήμα η διαδικασία

Σε εφαρμογή θα τεθεί μέσα στον Οκτώβριο η ειδική πλατφόρμα του gov.gr μέσω της οποίας θα μπορεί να βγει συναινετικό διαζύγιο εντός 10 ημερών.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση των εμπλεκόμενων φυσικών προσώπων – χρηστών με τους κωδικούς του taxisnet.

Οι εμπλεκόμενοι χρήστες θα εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του άυλου συναινετικού διαζυγίου, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, επιλέγοντας έναν εκ των τριών τρόπων σύνδεσης που εμφανίζονται στην οθόνη, αναλόγως αν είναι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι ή αντισυμβαλλόμενα μέρη.

Από τα διαζύγια που εκδίδονται ετησίως στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι ποσοστό 70% έως 75% είναι συναινετικά, συνεπώς από δω και στο εξής θα μπορούν να εκδίδονται και ηλεκτρονικά.

Βήμα βήμα η διαδικασία

Τη διαδικασία ξεκινάει πάντα ο ένας εκ των δύο δικηγόρων, ο οποίος συνδέεται στην εφαρμογή μέσω των κωδικών του «PORTAL OLOMELEIA» και δημιουργεί νέα υπόθεση ή ενημερώνεται για τις υποθέσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Κατά το στάδιο αυτό, ο δικηγόρος που ξεκινάει τη διαδικασία, μπορεί να ακυρώσει τη διαδικασία, χωρίς να απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια.

Τα στοιχεία του δικηγόρου που εισέρχεται στην πλατφόρμα αντλούνται αυτομάτως από το «Portal Olomeleia» και περιλαμβάνουν: ΑΦΜ, ΑΜ Δικηγορικού Συλλόγου, Όνομα, Επίθετο και Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

Ο δικηγόρος καταχωρεί τον αριθμό της ληξιαρχικής πράξης γάμου, τον τόμο, το έτος, τον κωδικό Ληξιαρχείου που το εξέδωσε και το επώνυμο ενός εκ των συζύγων. Εναλλακτικά, μπορεί να καταχωρεί είτε τα ΑΦΜ, είτε τους ΑΜΚΑ των δύο συζύγων.

Μετά την εκκίνηση της διαδικασίας, η εφαρμογή ανακτά αυτόματα τα εξής στοιχεία από το Μητρώο Πολιτών: όνομα και επώνυμο κάθε συζύγου, τα ΑΦΜ και τους ΑΜΚΑ αυτών, το είδος του γάμου και τον αριθμό και τα στοιχεία των παιδιών εφόσον υπάρχουν.

Σε περίπτωση κατά την οποία τα παραπάνω στοιχεία δεν έχουν καταχωρηθεί ή δεν έχουν καταχωρηθεί σωστά, η διαδικασία δεν προχωρά.

Διαζύγιο μόνο με ένα κλικ από τον Οκτώβριο

Στη συνέχεια ο δικηγόρος καταχωρεί υποχρεωτικά στην πλατφόρμα το τελικό σχέδιο του ιδιωτικού συμφωνητικού στο σχετικό πεδίο και υποχρεωτικά τα στοιχεία του συμβολαιογράφου, επιλέγοντάς τον από τη λίστα των συμβολαιογράφων, καθώς και τα στοιχεία του αντιδίκου δικηγόρου.

Μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων στοιχείων, ο δικηγόρος που ξεκινάει τη διαδικασία είτε αποθηκεύει προσωρινά την υπόθεση, είτε προχωρά σε οριστική υποβολή της αίτησης.

Οι σύζυγοι μπορούν να υπογράψουν την τελική συμβολαιογραφική πράξη εκτός πλατφόρμας είτε δια ζώσης είτε με ψηφιακή υπογραφή, ενώ ο συμβολαιογράφος τηρεί στο αρχείο του το υπογεγραμμένο φυσικό ή ψηφιακό έγγραφο.

Ο συμβολαιογράφος μπορεί επίσης να ακυρώσει τη διαδικασία στο σημείο αυτό ενημερώνοντας μέσω e-mail όλους τους εμπλεκόμενους.

Κατόπιν οι δύο δικηγόροι, οι δύο σύζυγοι και ο συμβολαιογράφος, λαμβάνουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο ενημερώνονται ότι εκκίνησε η διαδικασία.

Οι σύζυγοι εισέρχονται στην πλατφόρμα, μέσω κωδικών taxisnet και λαμβάνουν γνώση του εγκεκριμένου, από αμφότερους τους δικηγόρους, σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο εγκρίνουν ή απορρίπτουν.

Στο σημείο αυτό, η διαδικασία μπορεί να ακυρωθεί με πρωτοβουλία οποιουδήποτε μέρους.

Οριστικοποίηση του διαζυγίου

Μόλις υπογραφεί η συμβολαιογραφική πράξη, ο συμβολαιογράφος εισέρχεται στην εφαρμογή για να οριστικοποιήσει το διαζύγιο, επιλέγοντας και επιβεβαιώνοντας την επιλογή του, εισάγοντας τον αριθμό της συμβολαιογραφικής πράξης και την ημερομηνία σύνταξής της, στάδιο κατά το οποίο απαγορεύεται να ακυρωθεί η διαδικασία.

Η πλατφόρμα θα προσθέτει στη συμβολαιογραφική πράξη τα ψηφιακά χαρακτηριστικά ασφαλείας του gov.gr και η συμβολαιογραφική πράξη θα εισάγεται στην θυρίδα των δύο πολιτών.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ