«Η νέα ΚΑΠ καθιστά τους Έλληνες αγρότες πρωταγωνιστές στη νέα εποχή»

Στα Χανιά η 2η συνδιάσκεψη- διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ

Η νέα ΚΑΠ καθιστά τους Έλληνες αγρότες, ιδιαίτερα τους μικρούς και τους μεσαίους, πρωταγωνιστές στη νέα εποχή, τόνισε από τα Χανιά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός κατά την παρέμβασή του στην Συνδιάσκεψη για τη νέα ΚΑΠ – τη δεύτερη κατά σειρά- που καλύπτει την Περιφέρεια Κρήτης.

Ο κ. Λιβανός αναφέρθηκε διεξοδικά στις προοπτικές και στα οφέλη για τον Έλληνα αγρότη από τη νέα ΚΑΠ, ενώ τόνισε ότι επιβάλλει κανόνες δικαιοσύνης και ισονομίας για όλους, γεγονός που σε τελική ανάλυση συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και ενισχύει την προσπάθεια για είσοδο νέων στην πρωτογενή παραγωγή.

Αναφερόμενος στη συμφωνία για τη νέα ΚΑΠ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την  χαρακτήρισε εθνική επιτυχία για την Ελλάδα και τόνισε:

-Πετύχαμε την πιο φιλόδοξη πολιτική μεταρρύθμιση της ΚΑΠ από τη δεκαετία του 1990.

– Δίνει νέα προοπτική και μέλλον στην αγροτική οικονομία. 

– Ενσωματώνει τις βασικές θέσεις και διεκδικήσεις της χώρας μας για μια περισσότερο δίκαιη, πράσινη, κοινωνική και ευέλικτη ΚΑΠ προς όφελος των Ελλήνων παραγωγών, καταναλωτών και πολιτών, προς όφελος της ελληνικής περιφέρειας και των αγροτικών μας περιοχών. 

– Και ίσως το σημαντικότερο από όλα: Ενώ σε επίπεδο ΕΕ και προϋπολογισμού, η νέα ΚΑΠ είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με την περίοδο 2014-2020, η Ελλάδα καταφέραμε να λάβει πάλι σχεδόν το ίδιο ποσό ύψους 19,3 δισ. ευρώ. 

– Επιπλέον, εξαλείφθηκε και ο κίνδυνος της εξωτερικής σύγκλισης των δικαιωμάτων που θα σήμαινε μεγάλες απώλειες πόρων από τον Πυλώνα Ι των άμεσων ενισχύσεων.

Όπως τόνισε ο κ. Λιβανός «πρόκειται για μία ολοκληρωμένη, συνεκτική και ισορροπημένη αναπτυξιακή – μεταρρυθμιστική πρόταση σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς, που διαμορφώνει μια νέα δυναμική για την Ελληνική Γεωργία και τους Έλληνες παραγωγούς».  

Αναφερόμενος στα πλεονεκτήματα για τους Έλληνες αγρότες ο κ. Λιβανός σημείωσε ότι η νέα ΚΑΠ στηρίζει τους έλληνες αγρότες και τους καθιστά πρωταγωνιστές στη νέα εποχή:

1) Σε μία δύσκολη περίοδο, μάς βοηθά να στηρίξουμε τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς μας. Με την ενεργοποίηση της αναδιανεμητικής ενίσχυση και της ενίσχυσης των μικροκαλλιεργητών για τη στήριξη του εισοδήματός τους.

2) Προστατεύει ακόμα περισσότερο  τους κλάδους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αυξάνοντας το ποσοστό των συνδεδεμένων ενισχύσεων. 

3) Είναι ο σύμμαχος που χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε το περιβάλλον στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ενσωματώνοντας και ενισχύοντας πράσινες αγροτικές πρακτικές, όπως η γεωργία ακριβείας και η βιολογική γεωργία, καθώς και στοχευμένες οικολογικές πρακτικές αλλά και ευρύτερες γεωργικές προσεγγίσεις όπως η κυκλική οικονομία. Έτσι, οι παραγωγοί εξασφαλίζουν βιώσιμη παραγωγή και όλοι μας καλύτερα, υγιεινά και ασφαλή προϊόντα.

4) Στηρίζει τους παραγωγούς μας στην πράξη και τους βοηθά να γίνουν πιο ισχυροί. Τους δίνει νέες δυνατότητες να βελτιωθούν, προωθώντας την επιμόρφωση και τη συμβουλευτική. Αλλά και να ενώσουν τις δυνάμεις τους, διευκολύνοντας τον συνεργατισμό και τη δικτύωση. 

5) Μας δίνει νέες δυνατότητες να προσελκύσουμε περισσότερους νέους μας στο χωράφι. 

6) Η νέα ΚΑΠ μπορεί να γίνει το όχημα για να περάσουμε στη νέα εποχή της ελληνικής αγροτικής παραγωγής. Στηρίζει τη μείωση της γραφειοκρατίας, την καινοτομία, την ψηφιοποίηση και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. 

7) Διευρύνει τις δυνατότητες καινοτόμων επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα.

8) Αναδεικνύει τη συμβολή του πρωτογενούς τομέα στην προστασία των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων.

9) Διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση στην νέα προγραμματική περίοδο, μέσα από επαρκείς μεταβατικές διατάξεις και την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού μας Σχεδίου στη βάση των ιδιαιτεροτήτων και των προτεραιοτήτων της χώρας μας.

10) Ενθαρρύνει την απλοποίηση των παρεμβάσεων στο σύνολο των Πυλώνων της ΚΑΠ και προβλέπει τη μείωση της γραφειοκρατίας προς όφελος των παραγωγών.

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ