Προσλήψεις σε ΕΦ.Α. και μουσεία για 9 ειδικότητες

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν άμεσα, μέσω ΑΣΕΠ εφορείες αρχαιοτήτων της χώρας και μουσεία.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Δείτε τις ειδικότητες που ζητούνται:

  • Αρχαιολόγοι
  • Πολιτικοί Μηχανικοί
  • Μηχανικοί – Πολιτικών Δομικών Έργων
  • Διοικητικό Οικονομικό – Προσωπικό
  • Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
  • Εργατοτεχνίτες
  • Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες
  • Εργάτες
  • Ειδικευμένοι Εργάτες

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ