Τεχνικό Συμβούλιο Δασών: «τώρα ξεκινά ο αγώνας των ιδιοκτητών»

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος. Με την οποία αποδέχθηκε τη  Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών σχετικά με τις εκτάσεις στους δασικούς χάρτες. Που καλύπτονται μόνο από φρυγανική βλάστηση και ασπάλαθο. Σύμφωνα με την απόφαση ως χορτολιβαδικές θα θεωρούνται επί το πλείστον οι εκτάσεις που αποτελούνται από φρύγανα και ασπάλαθους.

-Και τώρα ξεκινά ο αγώνας για τους πολίτες !!! Το όλο θέμα θα κριθεί στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Και αυτό γιατί , ιδιωτικές  ημιορεινές – ορεινές  χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις  ΔΕΝ  υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Αντιθέτως δημόσιες   ημιορεινές – ορεινές χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις  υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.  Σημειώνεται ότι πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις και χορτολίβαδα, εντός  επικοικισμού δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία.

Ας δούμε τι λέει η απόφαση και τι σημαίνει για τους ιδιοκτήτες, προκειμένου να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στους Δασικούς Χάρτες η  Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, που αποδέχθηκε και εξέδωσε σχετική απόφαση ο υφυπουργός ΠΕΝ Γιώργος Αμυράς.

Τι λέει η απόφαση

«Αποδεχόμαστε την με ημεροχρονολογία 8-4-2021 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών,  όπως διαλαμβάνεται επί των πρακτικών της 3ης Συνεδρίασης με αντικείμενο θέματος: «Ερώτημα του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί του εξορθολογισμού και της δυνατότητας διαβάθμισης προστασίας των δασωμένων ή μη αγρών, στους οποίους φύεται το είδος Calycotome villosa (ΑΣΠΑΛΑΘΟΣ)», σύμφωνα με την οποία το εν λόγω Συμβούλιο: «γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι οι εκτάσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στις διατάξεις των παρ. 5α, 5β και 6β του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (Α΄, 289), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και όπως αυτές εξειδικεύονται στις διατάξεις του άρθρου 5, παρ.1 του ΠΔ 32/2016 (Α΄, 46).

Που καλύπτονται μόνο από φρυγανική βλάστηση και ασπάλαθο, χωρίς την παρουσία άλλων ειδών δασικής βλάστησης (αραιάς ή μη, υψηλής ή θαμνώδους, ενδεικτικά σε ποσοστό – βαθμό συγκόμωσης 15% τουλάχιστον επί του συνόλου της εδαφικής επιφάνειας, συμπεριλαμβανομένων στα είδη δασικής βλάστησης, των υπολοίπων κατονομαζομένων στον πίνακα «Μικρών θάμνων που χαρακτηρίζονται ως ξυλώδης βλάστηση» της με αρ. πρ. 159140/1077/12.03.1980 εγκυκλίου διαταγής), δεν συγκεντρώνουν τα κριτήρια, που θα πρέπει να λαμβάνονται σωρευτικά υπόψη για τον προσδιορισμό της οργανικής ενότητας (άρθρο 2 του ως άνω ΠΔ 32/2016), ώστε να συγκροτούν στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους δασοβιοκοινότητα και δασογενές περιβάλλον, και κατ’ επέκταση του προσδιορισμού της διάκρισης του δάσους από τη δασική έκταση.

Επομένως θα πρέπει να χαρακτηρίζονται αντίστοιχα ως :

. χορτολιβαδικές της παρ. 5α του άρθρου 3 του Ν.998/1979,

. βραχώδεις της παρ. 5β του άρθρου 3 του Ν. 998/1979,

. ανήκουσες στην παρ. 6β του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, έχουσες στη λήψη Α/Φ έτους 1945 ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, αγροτική μορφή και επομένως διατηρούν και σήμερα τον αγροτικό τους χαρακτήρα».

Πως ερμηνεύεται η απόφαση

– Εκτάσεις με φρύγανα και ασπάλαθους που αποχαρακτηρίζονται  από Δασικές.

Δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας,  οι εκτάσεις που είχαν αγροτική μορφή στη λήψη Α/Φ έτους1945 ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960 και επομένως διατηρούν και σήμερα τον αγροτικό τους χαρακτήρα.

– Εκτάσεις  που  δεν  «ξεπρασινίζουν»,  αλλά  θα κριθούν πρώτα ως προς το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς

α) χορτολιβαδικές της παρ. 5α του άρθρου 3 του Ν.998/1979, «Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών και συγκροτούν φυσικά οικοσυστήματα αποτελούμενα από φρυγανική, ποώδη ή άλλη αυτοφυή βλάστηση ή από δασική μεν βλάστηση που δεν συνιστά δασοβιοκοινότητα».

β) βραχώδεις της παρ. 5β του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, «Οι βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις των ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών».

  • Οι εκτάσεις των περιπτώσεων 5α και 5β του παρόντος δεν κηρύσσονται αναδασωτέες, δύνανται όμως να κηρυχθούν δασωτέες
  • Η αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των εκτάσεων αυτών υπάγεται στην αρμοδιότητα των Συμβουλίων Δασών και των Πολιτικών Δικαστηρίων.
  • Το βάρος της απόδειξης ή μη, επί των δασών, των δασικών εκτάσεων είναι στον ιδιώτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) . Κατ΄ εξαίρεση η διάταξη αυτή δεν ισχύει στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων, των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, καθώς και της περιοχής της Μάνης όπως αυτή ορίζεται από διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης»
  • Οι εκτάσεις των περιπτώσεων 5α και 5β του παρόντος χαρτογραφούνται και μπορούν να υπαχθούν στις κατηγορίες για επιτρεπτές επεμβάσεις σε δασικές εκτάσεις ή χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι ή για τη δημιουργία νέων δασών.

-Τι κάνουμε όταν το γεωτεμάχιο μας  είναι ΧΑ (χορτολιβαδική το 1945 και άλλης μορφής σήμερα);

Μπορούμε να υποβάλλουμε αίτημα  έγκρισης επέμβασης στη Δασική Υπηρεσία και χορηγείται αποκλειστικά για γεωργική και δενδροκομική καλλιέργεια. Μέσα στις ανωτέρω εκτάσεις επιτρέπονται οι κατασκευές που εξυπηρετούν τη γεωργική εκμετάλλευση όπως δεξαμενές νερού, γεωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η., υπόστεγα.

Δείτε εδώ την απόφαση του ΥΠΕΝ αποδοχής της γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών

πηγη: ecopress.gr

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ