ΥΠΕΝ: στη Βουλή υπαγωγές αυθαιρέτων και χωρίς ταυτότητα κτιρίου

Η δυνατότητα υπαγωγής αυθαιρέτων για το διάστημα από 1η Φεβρουαρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2021 με βεβαίωση μηχανικού. Χωρίς υποχρέωση καταχώρησης των στοιχείων στην ψηφιακή ταυτότητα του κτιρίου, δίνεται με ρύθμιση. Η οποία περιλαμβάνεται στις νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατέθεσε το ΥΠΕΝ την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 στη Βουλή. Ως προσθήκη στη σύμβαση για το Ελληνικό.

Ειδικότερα για τη νέα ρύθμιση που αφορά την παράταση ισχύος των βεβαιώσεων μηχανικών έως στις 30 Ιουνίου 2021. Από το ΥΠΕΝ δίνεται στερεή νομοθετική λύση για την ασφάλεια των συναλλαγών, στις μεταβιβάσεις ακινήτων αλλά και τις υπαγωγές αυθαιρέτων.

Η σχετική νομοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε το ΥΠΕΝ στη Βουλή αναφέρει ότι: «Στην παρ. 5 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 806/128 19.3.2021 τροπολογίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά τις λέξεις «έως και την 30η.6.2021» προστίθεται η φράση «. Με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων ταυτότητας κτιρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας».

Μεταβιβάσεις και υπαγωγές 

Με τη νέα ρύθμιση παράτασης της ισχύος των βεβαιώσεων μηχανικών έως το τέλος Ιουνίου 2021 στο σύνολο της. Η οποία προωθήθηκε από τον υφυπουργό ΠΕΝ Νίκο Ταγαρά και ψηφίζεται στη Βουλή, δίνεται η δυνατότητα να ξεπεραστούν τα προβλήματα, που έχουν προκύψει από τις συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊού,  στο έργο των μηχανικών. Και να συνεχιστούν κανονικά οι μεταβιβάσεις ακινήτων, οι υπαγωγές αυθαιρέτων και παράλληλα η απρόσκοπτη λειτουργία της ψηφιακής ταυτότητας κτιρίου. Ειδικότερα:

-Δίνεται το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για την υπογραφή συμβολαίων μεταβιβάσεων ακινήτων, για τα οποία έχει γίνει αυτοψία έως και εντός του Ιανουαρίου 2021 από μηχανικό, αλλά δεν έχει καταστεί δυνατόν να υπογραφεί το συμβόλαιο μεταβίβασης πριν από τη λήξη της βεβαίωσης, η οποία ισχύει έως 30 Ιουνίου 2021.

-Δίνεται δυνατότητα υπαγωγής αυθαιρέτων επίσης με βεβαιώσεις μηχανικών, με ημερομηνία αυτοψίας έως 31 Ιανουαρίου 2021, για το διάστημα από 1η Φεβρουαρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2021, για όλες τις κατηγορίες και περιπτώσεις αυθαιρέτων για τις οποίες επιτρέπονται οι υπαγωγές. Δηλαδή για όλες τις κατηγορίες αυθαιρέτων 1 έως 4 και τις εξαιρέσεις που έχουν θεσμοθετηθεί για αυθαίρετα της κατηγορίας 5, με μεγάλες πολεοδομικές υπερβάσεις,  (ακίνητα  που αποκτήθηκαν από πλειστηριασμό, από κληρονομιά, που εκμισθώνονται με σύμβαση leasing και βρίσκονται σε περιοχές που κηρύχθηκαν εντός του έτους 2020 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης).

Στο μεταξύ συνεχίζεται κανονικά η λειτουργία της ψηφιακής ταυτότητας κτιρίου παράλληλα με τις βεβαιώσεις μηχανικών. Η ισχύς των οποίων παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2021.

Οι νομοτεχνικές βελτιώσεις

Στις νομοτεχνικές βελτιώσεις περιλαμβάνονται ak;omh ρυθμίσεις τις οποίες ανακοίνωσε ο υφυπουργός ΠΕΝ Νίκος Ταγαράς από το Βήμα της Βουλής, οι οποίες αφορούν στα έργα του Ελληνικού, με αιχμή την προσωρινή κατά τη φάση κατασκευής και όχι μόνιμη περίφραξη των μελλοντικών οικιστικών και άλλων χρήσεων, όπως επίσης τη δυνατότητα συγκρότησης πολεοδομικών επιτροπών και αρχιτεκτονικών συμβουλίων στα νησιά και όχι μόνον στις έδρες των νομών των νησιωτικών συμπλεγμάτων.

Το κείμενο με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις ΥΠΕΝ, που κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και ρύθμιση συναφών θεμάτων» αναλυτικά περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Στην εσωτερική παρ. 4 του εσωτερικού άρθρου 5Α της παρ.3 του άρθρου πέμπτου του σχεδίου νόμου, η φράση «Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά» αντικαθίσταται από τη φράση «Πάρκου και των ζωνών ανάπτυξης».
  • Στην εσωτερική παρ. 4 του εσωτερικού άρθρου 5Α της παρ.3 του άρθρου πέμπτου του σχεδίου νόμου, η φράση «,κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης» διαγράφεται.
  • Στην εσωτερική περ. α’ της εσωτερικής παρ. 5 του εσωτερικού άρθρου 5Α της παρ. 3 του άρθρου πέμπτου του σχεδίου νόμου, μετά τη λέξη «κατασκευή» και πριν τη λέξη «περίφραξης» προστίθεται η λέξη «προσωρινής».
  • Στην εσωτερική περ. α’ της εσωτερικής παρ. 5 του εσωτερικού άρθρου 5Α της παρ. 3 του άρθρου πέμπτου του σχεδίου νόμου, μετά τη λέξη «περίφραξης» και πριν τη λέξη «περιμετρικά» προστίθεται η λέξη «ασφαλείας».
  • Στην εσωτερική περ. γ’ της εσωτερικής παρ. 5 του εσωτερικού άρθρου 5Α της παρ. 3 του άρθρου πέμπτου του σχεδίου νόμου, προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: «Με την ολοκλήρωση αυτοτελών τμημάτων των έργων πραγματοποιούνται καθαιρέσεις των αντίστοιχων περιφράξεων, οι οποίες πιστοποιούνται από το Γραφείο Ελληνικού».
  • Στην παρ. 5 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 806/128 19.3.2021 τροπολογίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά τις λέξεις «έως και την 30η.6.2021» προστίθεται η φράση «, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων ταυτότητας κτιρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας».
  • Στην παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 807/129 19.3.2021 τροπολογίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση για λόγους νησιωτικότητας δύναται να συγκροτούνται πλείονες επιτροπές πέραν αυτής της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

πηγή: ecopress.gr

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ