Τροποποίηση Ρυθμιστικής για το κυνήγι αγριόχοιρου

Παράταση μέχρι 31 Μαρτίου

Με νέα απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Αμυρά, παρατείνεται η χρονική περίοδο θήρας του αγριόχοιρου (Sus scrofa) μέχρι την 31η Μαρτίου 2021.

Με την εν λόγω απόφαση, τροποποιείται η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021» (ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/ 68735/1777/14-7-2020 Β’ 3053) και η σχετική εγγραφή του είδους στον πίνακα θηρευσίμων διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόκειται για τη δεύτερη απόφαση παράτασης της περιόδου θήρας του αγριόχοιρου. Σύμφωνα με την Ρυθμιστική Απόφαση θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020-2021, η χρονική περίοδος θήρας του αγριόχοιρου καθορίστηκε από τις 15 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2021. Μετά την επιβεβαίωση νέας εστίας Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ) στη Βουλγαρία, πολύ κοντά στα ελληνικά σύνορα, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ. ζήτησε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ) τη παράταση της κυνηγετικής περιόδου και την ενεργοποίηση των συνεργείων δίωξης για την αντιμετώπιση του κινδύνου της ΑΠΧ. Με απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού Περιβάλλοντος, Γ. Αμυρά, η περίοδος θήρας του αγριόχοιρου παρατάθηκε, αρχικά, μέχρι της 28η Φεβρουαρίου (λήξη κυνηγετικής περιόδου 2020-2021). Με την νέα απόφαση (2η παράταση) παρατείνεται για έναν μήνα ακόμα, μέχρι την 31η Μαρτίου 2021.

Να επισημάνουμε ότι για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 έως τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021επιτρέπεται η μετακίνηση για τη θήρα αγριόχοιρου προς τον σκοπό αντιμετώπισης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, και μόνο εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης. Για την μετακίνηση για τη θήρα αγριόχοιρου απαιτείται η βεβαίωση κίνησης (Βεβαίωση τύπου Β) και βεβαίωση του οικείου Κυνηγετικού Συλλόγου που πιστοποιεί την ιδιότητα του θηρευτή ως μέλους του . Η μετακίνηση της δύναται να πραγματοποιείται με τη συμμετοχή έως τεσσάρων (4) ατόμων.

πηγη: dasarxeio.com

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ