Ψηφιακή μεταβίβαση ακινήτων

Πότε ξεκινάει – πότε είναι υποχρεωτική

Επίσημη πρώτη, τις επόμενες ημέρες για τη λειτουργία της πλατφόρμας που αφορά την ηλεκτρονική μεταβίβαση των ακινήτων, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ.  Γιώργου Πιτσιλή. Η υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) με τη νέα ηλεκτρονική διαδικασία καθίσταται υποχρεωτική από 01.06.2021. Μέχρι τότε, θα είναι προαιρετική και  στην αρχή θα αφορά  μόνο τις αγοραπωλησίες. Εφεξής, οι πολίτες που θα προβαίνουν σε αγοραπωλησίες ακίνητης περιουσίας, θα μπορούν να προχωρούν τις μεταβιβάσεις μέσω της νέας πλατφόρμας , χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία στις εφορίες.

Τέλος στις ουρές

Η συλλογή των δικαιολογητικών θα γίνεται από τον συμβολαιογράφο τον οποίο θα εξουσιοδοτούν οι συμβαλλόμενοι και αυτός με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης θα μπαίνει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και θα υποβάλει αίτημα σε κάθε φορέα για την ηλεκτρονική χορήγηση των απαραίτητων πιστοποιητικών και εγγράφων. Με αυτό τον τρόπο οι φορολογούμενοι θα απαλλαγούν από τις επισκέψεις και τις ουρές σε Εφορία, Δήμους, Πολεοδομία για την χορήγηση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγγράφων.

Ο κομβικός ρόλος του συμβολαιογράφου

  • Η ηλεκτρονική δήλωση θα συντάσσεται από το συμβολαιογράφο ανά αγοραστή. Αανεξαρτήτως από το πλήθος πωλητών ή τον αριθμό προς αγορά ακινήτων. Και θα υποβάλλεται στην εφαρμογή από τους συμβαλλομένους. Η αξία για τον υπολογισμό του φόρου θα υπολογίζεται από το συμβολαιογράφο. Όπως γίνεται μέχρι σήμερα, με τα φύλλα υπολογισμού ή το ΑΤΑΚ του ακινήτου, όπου υπάρχει.

Η ευθύνη για την ακρίβεια της δήλωσης

Η ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα της υποβληθείσας δήλωσης και των φύλλων υπολογισμού αξιών αυτής  θα ανήκει αποκλειστικά στους συμβαλλόμενους. Οι οποίοι θα αποδέχονται το περιεχόμενο της δήλωσης με την υποβολή της μέσω του TAXISNet. Τα παραπάνω ισχύουν κι όταν υποβάλλεται αίτηση για απαλλαγή λόγω πρώτης κατοικίας. Η ευθύνη για την υποβολή του σχετικού αιτήματος ανήκει αποκλειστικά στον αγοραστή.

Πλήρης λειτουργία

Μέχρι το καλοκαίρι, θα ενεργοποιηθεί η πλήρης λειτουργίας της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Για την ηλεκτρονική υποβολή όλων των δηλώσεων φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων καθώς και των δηλώσεων φορολογίας δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών. Κάθε δήλωση θα συντάσσεται και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στο TAXISnet. Στην συνέχεια θα γίνεται ηλεκτρονικά η διασταύρωση, ο έλεγχος και η επαλήθευση των  δηλούμενων στοιχείων. Θα βεβαιώνεται ο φόρος και θα εκδίδεται η Ταυτότητα Οφειλής (Τ.Ο.) για την καταβολή του από το φορολογούμενο.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ