Αύξηση αυτοκτονικών τάσεων στην Πάτρα – Τα επίσημα στοιχεία των επιστημόνων ψυχικής υγείας

105

Για τα δύο έτη 2021-2022, καταγράφεται μια σταθερή παρουσία αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών στους ανθρώπους που αιτούνται υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Τα 869 έφτασαν τα περιστατικά αυτοκτονικού ιδεασμού και συμπεριφορών αυτοτραυματισμού που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (ΣΟΨΥ) Πάτρας τα έτη 2021 και 2022.

Τα στοιχεία που μας παραθέτει ο επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ψυχικά Πασχόντων του ΣΟΨΥ Θεόδωρος Παξινός είναι αποκαλυπτικά. «Για τα δύο έτη 2021-2022, καταγράφουμε μια σταθερή παρουσία αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών στους ανθρώπους που αιτούνται υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με στοιχεία αυξητικής τάσης» σημειώνει και προσθέτει:

«Σταθερό αυξημένο ποσοστό εμφανίζεται στο γυναικείο φύλο, ενώ η ηλικιακή ομάδα 19-28 έτη παρουσιάζεται ιδιαίτερα σημαντική στην έκφραση αυτών των συμπεριφορών».

Ειδικότερα για το έτος 2021, «455 άτομα αιτήθηκαν και έλαβαν υπηρεσίες ψυχικής υγείας από τον φορέα (73% γυναικείος πληθυσμός). Ενεργή αυτοκτονική συμπεριφορά εκδήλωνε το 4% του πληθυσμού των αιτημάτων, συμπεριφορές αυτοτραυματισμού σχεδόν το 5%, ενώ κοινή παρουσία αυτοκτονικού ιδεασμού με εκδηλώσεις αυτοτραυματισμού εμφανίστηκε σε ποσοστό ~2% επί του συνόλου των αξιολογημένων αιτημάτων, ενώ το 56% επί του πλήθους των ατόμων με τις εν λόγω συμπεριφορές, παρουσίαζαν κοινή εκδήλωση».

Σε ό,τι αφορά το προφίλ αυτών των ατόμων, ο κ. Παξινός περιγράφει: «Σε 63% τα άτομα ανήκαν στο γυναικείο φύλο, κυρίαρχη ηλιακή ομάδα εκδήλωσης παρατηρούνται τα 19-28 έτη. Σε ποσοστό 56% είχαν ολοκληρώσει σπουδές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 81% ήταν άγαμοι, το 75% ήταν μη οικονομικά ενεργοί και ανασφάλιστοι και το 62,5% διέθεταν κάποιο υποστηρικτικό πλαίσιο (γονείς, φίλοι)».

Σε διαγνωστικό επίπεδο, «το 18,75% αντιμετώπιζε δυσκολίες Υποτροπιάζουσας Καταθλιπτικής Διαταραχής, επίσης αντίστοιχο ποσοστό αφορούσε ζητήματα Διαταραχών της Προσωπικότητας, ενώ ακολουθούσαν με ποσοστά 12,5% περιπτώσεις καταθλιπτικών επεισοδίων και αγχωδών εκδηλώσεων. Τέλος, σε ποσοστό ~82% είχε προταθεί η λήψη φαρμακευτικής αγωγής και η ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση των δυσκολιών τους».
Αντίστοιχα, το 2022, αξιολογήθηκαν 414 αιτήματα για λήψη υπηρεσιών ψυχικής υγείας, το 74% των οποίων αφορούσαν γυναίκες.

«Ενεργή αυτοκτονική συμπεριφορά εκδήλωνε το 6% του πληθυσμού των αιτημάτων, συμπεριφορές αυτοτραυματισμού σχεδόν το 4%, ενώ κοινή παρουσία αυτοκτονικού ιδεασμού με εκδηλώσεις αυτοτραυματισμού εμφανίστηκε σε ποσοστό ~4% επί του συνόλου των αξιολογημένων αιτημάτων, ενώ το 68% επί του πλήθους των ατόμων με τις εν λόγω συμπεριφορές, παρουσίαζαν κοινή εκδήλωση» αναλύει ο κ. Παξινός προσθέτοντας για το προφίλ τους τα εξής στοιχεία:

«Κυρίαρχη ηλιακή ομάδα εκδήλωσης παρατηρούνται τα 19-28 έτη. Σε ποσοστό 33% είχαν ολοκληρώσει σπουδές στην Τριτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και το 38% στην Δευτεροβάθμια, 61% ήταν άγαμοι, το 78% ήταν μη οικονομικά ενεργοί και ανασφάλιστοι και το 39% δεν διέθεταν κάποιο υποστηρικτικό πλαίσιο (γονείς, φίλοι). Σε διαγνωστικό επίπεδο, το 17% αντιμετώπιζε δυσκολίες Υποτροπιάζουσας Καταθλιπτικής Διαταραχής, επίσης αντίστοιχο ποσοστό αφορούσε ζητήματα Διαταραχών της Προσωπικότητας, ενώ ακολουθούσαν με ποσοστά ~16% περιπτώσεις καταθλιπτικών επεισοδίων και αγχωδών εκδηλώσεων (28%). Τέλος, σε ποσοστό ~78% είχε προταθεί η λήψη φαρμακευτικής αγωγής και η ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση των δυσκολιών τους».

Σε σχέση με τη διαταραχή που διαγνώστηκε, ο κ. Παξινός σημειώνει ότι δεν υπήρξαν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο ετών.

https://pelop.gr/