Στο Πάτρα-Πύργος: Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος για την αναχρηματοδότηση του Παραχωρησιούχου «Ολυμπία Οδός Α.Ε.»

Μία εξέλιξη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κατασκευή του Πάτρα-Πύργος είχαμε πρόσφατα.  Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών δεσμεύτηκε κονδύλι χαμηλού κόστους (37.200 με το ΦΠΑ) προκειμένου να προσληφθεί Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, η κίνηση αυτή γίνεται καθώς το Πάτρα-Πύργος έχει αποφασιστεί να κατασκευαστεί ως τμήμα της παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού. Αυτό σημαίνει πως θα χρειαστεί υποβοήθηση της Διεύθυνσης ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην ολοκλήρωση της συναλλαγής αναχρηματοδότησης του Παραχωρησιούχου «Ολυμπία Οδός Α.Ε.».

Παράλληλα θα είναι υπεύθυνος και για την τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης (Ν. 3621/2007 «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο τέταρτο του Ν.4219/2013), όσον αφορά στην χρηματοδότηση, κατασκευή και λειτουργία του τμήματος Πάτρα – Πύργος.

Ο Σύμβουλος κρίθηκε αναγκαίος καθώς θα αναλάβει για λογαριασμό του Δημοσίου την εκπόνηση πολλαπλών σταδίων επισκόπησης χρηματοοικονομικών μοντέλων. Να θυμίσουμε πως το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και έχει εγκριθεί και η περαιτέρω χρηματοδότηση του από το ΕΣΠΑ 2021-2027 ως έργο-γέφυρα.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ