Πότε θα γίνει η εξεταστική στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Πότε θα ξεκινήσουν τα μαθήματα

Το Ακαδημαϊκό ημερολόγιο εξεταστικών περιόδων, έναρξης και λήξης μαθημάτων 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Όπως ανακοινώθηκε, η Σύγκλητος, στην υπ΄ αριθ. 187/27.5.2021 συνεδρίασή της, καθόρισε την έναρξη και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου καθώς και των εξεταστικών περιόδων του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, ως εξής:

Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2021: 27.8.2021 –  24.9.2021
Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: 4.10.2021
Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: 14.1.2022
Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου: 24.1.2022 – 11.2.2022
Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 21.2.2022
Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 3.6.2022
Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου: 13.6.2022 -1.7.2022.

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ