Ο ρόλος του ακαδημαϊκού «λόµπι» του Πανεπιστημίου Πατρών

Σκληρή κριτική του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, μετά την συνάντηση με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών

Φωτιές ανάβει με ανακοίνωση του, το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας. Μετά την συνάντηση των προέδρων των Επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών. Μετά τη συνεδρίαση του εξεδόθη οµόφωνα ψήφισµα, στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Είναι γνωστό σε όλους µας η προτεραιότητα και η επιπολαιότητα µε την οποία η ελληνική πολιτεία οικοδοµεί και γκρεµίζει το ακαδηµαϊκό περιβάλλον της Αιτωλοακαρνανίας. Υπακούοντας όχι µόνο στους σχεδιασµούς που η ίδια δροµολογεί, αλλά και στα συµφέροντα του ακαδηµαϊκού λόµπι των Πατρών. Το οποίο χρόνια τώρα επιχειρεί να µετατρέψει την περιοχή µας σε παρένθετη µητέρα της ανάπτυξής του»!

Ακολούθως, στο ψήφισµα γίνεται µια ιστορική αναδροµή της ίδρυσης και της λειτουργίας των διάφορων τµηµάτων του Πανεπιστηµίου στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι και τη Ναύπακτο. Αναφέρεται στις κατά καιρούς µεταβολές και µεταλλαγές του ακαδηµαϊκού χάρτη του νοµού. Και ζητείται να µην καταργηθεί ούτε να µεταφερθεί αλλού κάποια σχολή. Επιπροσθέτως, καλείται η πολιτεία να επανιδρύσει το Τµήµα ∆ιαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών και ν’ αξιοποιήσει την έκταση και τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Πατρών στο Μεσολόγγι. Εγκαθιστώντας εκεί την Γεωπονική Σχολή της Πάτρας.

Καταλήγει δε, µε την απαίτηση να επανιδρυθεί το Αυτόνοµο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Ελλάδος. Το ψήφισµα κλήθηκε να σχολιάσει ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου της Πάτρας. Γιατί είναι βαριά η κατηγορία ότι το «Πανεπιστηµιακό λόµπι» απεργάζεται σχέδια αφανισµού της ακαδηµαϊκής υπόστασης της Αιτωλοακαρνανίας: «Ας είµαστε ακριβείς. ∆εν νοµοθετεί το πανεπιστήµιο. Εµείς προτείνουµε και αποφασίζουν οι υπουργοί και οι κυβερνήσεις. Και θέλω να θυµίσω ότι το «λόµπι» όπως αναφέρουν οι καλοί γείτονες, εναντιώθηκε στον νόµο Γαβρόγλου το 2019…».

Στη συνέχεια ο κ. Μπούρας, µακριά από κάθε πρόθεση να ρίξει λάδι στη φωτιά, υπογράµµισε: «Συναντήθηκα µε τους τρεις προέδρους των επιµελητηρίων της ∆υτικής Ελλάδας. Κάναµε µια πολιτισµένη συζήτηση που ήταν έξω από το πνεύµα του ψηφίσµατος του επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. ∆εν διέκρινα δε, ότι ο πρόεδρος του κ. Τσιχριτζής είχε την οποιαδήποτε επικριτική τάση για τον ρόλο του πανεπιστηµίου. Κοντολογίς επαναλαµβάνω: Εµείς προτείνουµε και οι Κυβερνήσεις αποφασίζουν…».

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ