Σε «ασφυξία» οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας

Εκατοντάδες ενστάσεις για το πρόγραμμα «Στήριξης Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Δυτική Ελλάδα»

Το 56% των ενστάσεων αφορούν την απόρριψη επιχειρήσεων, λόγω εξαντλήσεων του προϋπολογισμού

Εκατοντάδες ενστάσεις υποβλήθηκαν από επαγγελματίες της Ηλείας της Αιτωλοακαρνανίας αλλά και της Αχαΐας για το πρόγραμμα «Στήριξης Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Δυτική Ελλάδα».  Ειδικότερα, υποβλήθηκαν 663 ενστάσεις από επιχειρήσεις που ανήκουν και στις τρείς κατηγορίες που είχαν οριστεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ειδικότερα για το πρόγραμμα στήριξης είχαν υποβληθεί συνολικά 7.858 αιτήματα εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν μόλις 1017.

Αυτό το οποίο προκαλεί εντύπωση είναι ότι το 56,25% των ενστάσεων αφορά την απόρριψη επιχειρήσεων λόγω εξαντλήσεων του προϋπολογισμού, ενώ μόλις το 43,75% των στάσεων αφορούν τυπικές προϋποθέσεις του προγράμματος.

Η ακτινογραφία του προγράμματος

  • Κατηγορία Α  (Πρωτογενής και Δευτερογενής τομέας): Υποβλήθηκαν συνολικά 991 αιτήσεις χρηματοδότησης εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν οι 274 ενώ υποβλήθηκαν 100 ενστάσεις.
  • Κατηγορία Β (Τριτογενής τομέας- εμπόριο/ υπηρεσίες): Υποβλήθηκαν 5263 αίτηση χρηματοδότησης εκ των οποίων χρηματοδοτούνται 358 ενώ έχουν υποβληθεί 349 ενστάσεις.
  • Κατηγορία Γ (Τριτογενής τομέας – τουρισμός/ εστίαση): Υποβλήθηκαν 1604 αιτήσεις χρηματοδότησης εκ των οποίων χρηματοδοτούνται 385 επιχειρήσεις ενώ έχουν καταγραφεί 214 εντάσεις.

Από το σύνολο των 663 ενστάσεων που υποβλήθηκαν για το πρόγραμμα της Περιφέρειας οι 373 φορούν προτάσεις, οι οποίες απορρίφθηκαν λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας κάτι το οποίο θα είχε αποφευχθεί σε μεγάλο βαθμό εάν το μέγιστο ποσό  στήριξης ήταν μικρότερο από 50.000€, ενώ μόλις 290 επιχειρήσεις υπέβαλαν ένσταση καθώς δεν πληρούσαν κάποιες από τις τυπικές προϋποθέσεις.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ