Αποτελέσματα αξιολόγησης για τη Δράση «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα» του Ε.Π. ««Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της εν θέματι

δράσης σύμφωνα με τα ανωτέρω α) και β) σχετικά.

Τις σχετικές αποφάσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του Φορέα μας (https://www.diaxeiristiki.gr/index.php/2015-12-16-13-56-368/3121-apofaseis-entaksisaporripsis-protaseon-prakseon-kratikon-enisxyseon-sto-plaisio-tis-prosklisis-xrimatodotikisenisxysis-ependytikon-sxedion-gia-ti-drasi-stiriksi-epixeiriseon-pou-epligisan-apo-tin-covid19-stin-dytiki-ellada), στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr , καθώς και στο δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, http://et.diavgeia.gov.gr με τους προαναφερθέντες Αριθμούς Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ).

Η πλήρης εικόνα της αξιολογημένης αίτησης σας, δηλαδή οι μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στα στοιχεία της, βάσει αξιολόγησης, καθώς και ο/οι λόγος/οι απόρριψης για όσες αιτήσεις χαρακτηρίστηκαν μη επιχορηγούμενες, περιγράφονται αναλυτικά στο έντυπο της επιτροπής το οποίο έχει αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis).

Αρχικά εισέρχεστε με τους κωδικούς σας (username και password της Υποβολής) στο ΠΣΚΕ και επιλέγετε αριστερά το μενού της Δράσης και στη συνέχεια την ενέργεια «Υποβολές». Εν

συνεχεία επιλέγετε τον κωδικό του έργου σας και κατόπιν στις Εκτυπώσεις Αποφάσεων

βρίσκετε το Έντυπο Αξιολόγησης της αίτησής σας από την Γνωμοδοτική Επιτροπή

Αξιολόγησης (Εκτύπωση Γνωμοδοτικής Επιτροπής).

Επισημαίνεται ότι η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π.

«Δυτική Ελλάδα 2014-2020» του ΕΣΠΑ.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 10.5 της Αναλυτικής

Πρόσκλησης της Δράσης, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης άπαξ κατά των

ανωτέρω αποτελεσμάτων και υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ), εντός

αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της

δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης στον

δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ (www.dytikiellada.gr), με χρήση των κωδικών σας και από

το μενού της Δράσης στην ενέργεια «Αιτήσεις Ενστάσεων» όπου και επισυνάπτεται

ηλεκτρονικά τυχόν υποστηρικτικό υλικό

Οι αποφάσεις επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης

θα δημοσιευτούν στον δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ (www.dytikiellada.gr) την Πέμπτη

04/02/2021, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων ορίζεται η

Πέμπτη 11/02/2021.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ