Καινοτόμες δράσεις προσαρμοσμένες στις συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊού

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο το Ετήσιο Σχέδιο Δράσεων

 «Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021»

Δράσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας, αλλά και των σύγχρονων διεθνών τάσεων που αφορούν το ταξίδι και το βιώσιμο τουρισμό, περιλαμβάνει το Ετήσιο Σχέδιο Δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εγκρίθηκε στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021.

Το νέο σχέδιο έρχεται ως συνέχεια των δράσεων που υλοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος και οι βασικοί του άξονες είναι οι εξής:

  • «Άνοιγμα» στις αγορές των Βαλκανίων και της βόρειας Ευρώπης.
  • Ψηφιακές διαφημιστικές εκστρατείες με στόχευση την αγορά της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  • Υλοποίηση εικονικών ταξιδιών εξοικείωσης σε τουριστικούς επαγγελματίες του εξωτερικού.
  • Ψηφιοποίηση και προβολή του πολιτιστικού προϊόντος και του μοναδικού οικοσυστήματος της Περιφέρειας.
  • Δημιουργία συνεργατικής διαδικτυακής πλατφόρμας  Golden Visa Support που θα καταστήσει την Περιφέρεια ως μέσο αναφοράς ιδανικού τόπου διαμονής και επενδύσεων.

«Στο σχέδιο δράσεων που καταρτίσαμε, περιλαμβάνονται όλες οι καινοτόμες και πλέον απαραίτητες δράσεις που ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της Περιφέρειας μας, καθώς και στο νέο τουριστικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, δεδομένων των συνθηκών που επέφερε η πανδημία το τελευταίο χρόνο στην Ελλάδα και διεθνώς» ανέφερε κατά την εισήγησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Τουρισμού  Νικόλαος Κοροβέσης, ο οποίος πρόσθεσε: «Το βλέμμα μας είναι στραμμένο στην υιοθέτηση και εφαρμογή των επικαιροποιημένων διεθνών στρατηγικών και πρακτικών  που διαμορφώνουν ένα πλήρες και ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικής προβολής, με έμφαση στην ανάδειξη της αυθεντικότητας, στην επένδυση στην ψηφιοποίηση και τις νέες τεχνολογίες και φυσικά στην ενδυνάμωση των συνεργασιών όλων των τοπικών φορέων που εμπλέκονται με το τουριστικό προϊόν, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο».

Οι δράσεις  που θα υλοποιηθούν μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του σχεδίου για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2021, είναι:

–              Μελέτες ανάπτυξης νέων τουριστικών προϊόντων.

–              Εκδηλώσεις προώθησης θεματικών μορφών τουρισμού.

–              Διάχυση δράσεων τουριστικής προβολής της Π.Δ.Ε.

–              Τουριστική προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέσω της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Π.Δ.Ε.

–              Ψηφιακή διαφημιστική προβολή των τουριστικών προϊόντων της Π.Δ.Ε.

–              Έντυπη και τηλεοπτική προβολή.

–              Δημιουργία και παραγωγή νέου υλικού τουριστικής προβολής.

–              Συμμετοχή σε online b2b workshops, επαγγελματικά ταξίδια παρουσίασης, εκδηλώσεις παρουσίασης προορισμού.

–              Δημιουργία εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας των τουριστικών προϊόντων της Π.Δ.Ε.

Τι περιλαμβάνει

Το νέο Ετήσιο Σχέδιο Δράσεων για την Τουριστική Προβολή, έχει ήδη αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΨΟΙ7Λ6-1Υ7, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι δράσεις. Ειδικότερα μεταξύ άλλων προβλέπεται:

Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού, μέσω Ε.Ο.Τ.

Η συμμετοχή της Π.Δ.Ε. σε παραδοσιακές, αλλά υψίστης σπουδαιότητας, όσον αφορά την παρουσία μας στα κέντρα λήψη αποφάσεων, διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, αποτελεί σημαντικό στοιχείο της προσπάθειας ανάδειξης της περιοχής μας ως ένα διακριτό προορισμό. Στόχος της Π.Δ.Ε. για το 2021 είναι, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η περαιτέρω επέκταση του αποτυπώματος αναγνωσιμότητας της περιοχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και η ενίσχυση των επαφών με τους επαγγελματίες των χωρών, στις εκθέσεις των οποίων συμμετέχει τα τελευταία χρόνια.

Για το 2021, η Π.Δ.Ε. θα προσθέσει μία (1) νέα διεθνή έκθεση τουρισμού στον προγραμματισμό της (στο Ελσίνκι, Φινλανδίας), καθώς η συμμετοχή μας στη συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία διείσδυσης στη συγκεκριμένη τουριστική αγορά και επαφής των τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχή μας με παρόμοιες επιχειρήσεις στη Φινλανδία. Επιπλέον, η Ελλάδα είναι τιμώμενη χώρα στην ανωτέρω έκθεση και ως εκ τούτου η συμμετοχή της Π.Δ.Ε. θεωρείται απαραίτητη και επιβεβλημένη καθώς μέσα από τη διοργάνωση στοχευμένων εκδηλώσεων, θα παρουσιαστούν στο φινλανδικό κοινό η  πολυμορφία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος εν γένει και της περιοχής μας ειδικότερα.

Με βάση τα ανωτέρω, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συμμετάσχει στις κάτωθι διεθνείς εκθέσεις τουρισμού (από 1-1-2021 έως 31-5-2021), σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ):

Πίνακας 1: Λίστα συμμετοχής διεθνών εκθέσεων μέσω ΕΟΤ*

ΜΗΝΑΣΧΩΡΑΤΙΤΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑΤΟΠΟΣ &ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ    ΡΟΥΜΑΝΙΑ(TTR) ROMANIAN INTERNATIONAL TOURISM FAIR ROMEXPO I  ΓΕΝΙΚΟΥΤΟΥΡΙΣΜΟΥΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ    2.450,00€
ΙΣΡΑΗΛIMTMΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΤΕΛ ΑΒΙΒ 09-102.400,00€
ΣΕΡΒΙΑINTERNATIONAL FAIR OF TOURISM (IFTM)ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΒΕΛΙΓΡΑΔΙ2.450,00€
ΜΑΡΤΙΟΣΓΕΡΜΑΝΙΑITBΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΒΕΡΟΛΙΝΟ 10-14  3.200,00€
ΡΩΣΙΑΜΙΤΤΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΜΟΣΧΑ 16-18  3.000,00€
ΜΑΙΟΣΦΙΝΛΑΝΔΙΑΜΑΤΚΑΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΕΛΣΙΝΚΙ 21-23/ 54.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ17.500,00€

*Ως προς τον παραπάνω πίνακα πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος συμμετοχής που αποτυπώνεται είναι με βάση τον περσινό τιμοκατάλογο του ΕΟΤ.

Συμμετοχή σε Εκθέσεις Τουρισμού εκτός Ε.Ο.Τ.

Για το 2021, η Π.Δ.Ε. θα συμμετάσχει σε τρεις (3) εκθέσεις εκτός ΕΟΤ με δύο (2) εξ αυτών να αποτελούν νέες συμμετοχές. Πρόκειται για τις θεματικές εκθέσεις «Ταξίδι στο Λαϊκό Πολιτισμό» και «Food Panorama & Cyprus HoReCa Expo». Η συμμετοχή της Π.Δ.Ε. στις παραπάνω εκθέσεις συνιστά εξαιρετική ευκαιρία για να αξιοποιηθούν και προβληθούν τα εξειδικευμένα θεματικά τουριστικά προϊόντα της περιοχής μας και να ευοδωθούν εν δυνάμει συνεργασίες. Στόχος των παραπάνω συμμετοχών μας αποτελεί η προαγωγή της τουριστικής προβολής της Π.Δ.Ε. μέσω της ενεργοποίησης όλων των φορέων της στην προσπάθεια να γίνει ο τόπος μας τουριστικός προορισμός σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, θα αναδειχθούν οι τοπικοί εκφραστές του τοπικού λαϊκού πολιτισμού, της τοπικής γαστρονομίας και θα ενθαρρυνθούν πρωτοβουλίες που αναδύουν την αναγκαιότητα διαμόρφωσης στρατηγικής προώθησης του πολιτιστικού και γαστρονομικού τουρισμού, στοιχείων που αποτελούν άξονες προτεραιότητας του αναπτυξιακού σχεδιασμού που ακολουθεί η Π.Δ.Ε.

Επιπρόσθετα, με τη συμμετοχή στην έκθεση «Ergo Marathon Expo» η περιοχή μας θα έχει την ευκαιρία να προβληθεί ως τόπος μοναδικής φυσικής ποικιλομορφίας και ομορφιάς που προσφέρει ποικιλία αθλητικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο οργανωμένων ή ατομικών πακέτων διακοπών, σε ανθρώπινο και υλικοτεχνικό δυναμικό.

Με βάση τα ανωτέρω, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συμμετάσχει στις κάτωθι εκθέσεις τουρισμού, εκτός Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ):

Πίνακας 2: Λίστα συμμετοχής εκθέσεων εκτός ΕΟΤ

  ΜΗΝΑΣ  ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΤΟΠΟΣ &ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
      ΙΟΥΝΙΟΣ  FOOD PANORAMA& CYPRUS HORECA EXPO  ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ  ΚΥΠΡΟΣ-ΛΕΥΚΩΣΙΑ 5-6  4.000,00€
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ  ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  ΑΘΗΝΑ 8-10    4.500,00€
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣERGO MARATHON EXPOΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΑΘΗΝΑ7.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ 15.500,00€

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ