Ολοκληρώνεται η αξιολόγησης του προγράμματος ύψους 30 εκ. ευρώ

444

Έως το τέλος του μήνα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των 7.800 χιλιάδων αιτήσεων που υποβλήθηκαν για το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ύψους 30 εκ. ευρώ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που επλήγησαν από τον κορωνοϊό.

Η επιτροπή της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ολοκλήρωσε το έργο της και τις επόμενες μέρες θα αποστείλει τη λίστα στην Περιφέρεια για να εκδοθεί η απόφαση του Νεκτάριου Φαρμάκη και να προχωρήσει η πληρωμή των δικαιούχων του προγράμματος. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης εντοπίστηκε ένας αριθμός αιτήσεων με «προβληματικά» παραστατικά, ο οποίος δεν υπερέβαινε τις αρχικές εκτιμήσεις των αξιολογητών. Το ζήτημα δεν ήταν στις αιτήσεις που εγκρίνονται, αλλά σε αυτές που κόβονται δεδομένου ότι η κρίση της επιτροπής για κάθε αίτηση που απορρίπτεται θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη. Ο λόγος είναι επειδή το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση με κεφάλαιο κίνησης, δηλαδή «ζεστό χρήμα», και ως εκ τούτου η αιτιολόγηση της απόρριψης θα πρέπει να μην επιδέχεται αμφισβήτηση.  Πάντως, τα κριτήρια αξιολόγησης ήταν προκαθορισμένα και αναφέρονται με σαφήνεια στην πρόσκληση της Περιφέρειας. Εκτός αυτού, το γεγονός ότι η υποβολή έγινε ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους διευκόλυνε τους αξιολογητές στην τελική κρίση τους. Μια λεπτομέρεια που μπορεί να είναι κρίσιμη και χρήσιμη για τους επιχειρηματίες που βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού (στα όρια που κυμαίνονται οι βάσεις των τριών κατηγοριών) είναι ότι η απόρριψη αιτήσεων που προέκυψε κατά την αξιολόγηση, πιθανότατα θα επιφέρει μια μικρή πτώση στις βάσεις και συνεπώς θα συμπεριληφθούν τελικά στο πρόγραμμα κάποιοι επιχειρηματίες που βρίσκονταν εκτός αρχικά. Ο αρχικός προγραμματισμός για την έκδοση των αποτελεσμάτων ήταν να εκδοθούν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου, ώστε να προχωρήσει η Περιφέρεια σε εκταμιεύσεις των πληττόμενων επιχειρήσεων μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

«Τρέχει» το νέο πρόγραμμα

Πριν καλά-καλά ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, η Περιφέρεια θα προσπαθήσει να «τρέξει» τη νέα οικονομική στήριξη ύψους 20 εκατ. ευρώ για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία. Η νέα δράση θα συμπεριλάβει μεγάλο αριθμό επαγγελματιών που δεν κατάφεραν να ενταχθούν στην πρόσκληση που έληξε στις αρχές Νοεμβρίου. Η διαφορετικότητα του νέου προγράμματος σε σχέση με το προηγούμενο των 30 εκατ. ευρώ, είναι ότι αυτό των 20 εκατ. θα περιλαμβάνει όλους ανεξαιρέτως τους πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και θα στοχεύει στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων. Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα μπορούν να απασχολούν μέχρι και τρεις εργαζόμενους, χωρίς να ισχύει πριμοδότηση στην απασχόληση. Για τον σχεδιασμό του νέου προγράμματος η περιφερειακή αρχή διαβουλεύτηκε με τα τρία Επιμελητήρια (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας) και με το Οικονομικό Επιμελητήριο/Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.