Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Ηλείας

145

Ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Ηλείας ως μια ευχάριστη νότα χαλάρωσης  ένεκα του άγχους της ενάρξεως των πρωταθλημάτων,  δημοσιεύει μέσω του τοπικού τύπου (έντυπου και ηλεκτρονικού), το πρώτο δελτίο ΠΡΟ-ΠΟ