ΤΣΑΓΚΑΝΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

ΤΣΑΓΚΑΝΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΚΑΒΑΣΙΛΑ
ΠΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ
2623033363

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Χάρτης: 
Δήμος: 

-

-