ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πύργος
ΠΑΤΡΩΝ 77
26210/22453

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ 01/06/2007 & ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚ/ΝΟ ΔΡΑΣΤ/ΤΑΣ ΛΙΑΝ. ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ- ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΒΝ-ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ)ΒΕΝΖΙΝΗΣ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΠΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ,ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α. -ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Χάρτης: 
Δήμος: 

-

-