Παναγιώτης Γ. Φανός Δικαστικός Γραφολόγος

Παναγιώτης Γ. Φανός Δικαστικός Γραφολόγος

Στοιχεία Επικοινωνίας

Νέα Σμύρνη Αθήνα
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' 26
2112217240
6936791424
Παναγιώτης Φανός του Γεωργίου, Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. πρώην Προϊστάμενος του
Εργαστηρίου Δικαστικής Γραφολογίας της Δ/νσης Εγκ/κών Ερευνών, με μεταπτυχιακές
σπουδές στη Γλωσσολογία του ΕΚΠΑ.
Κατέχω τις ειδικότητες:
 του Δικαστικού Γραφολόγου ( document examiner ),
 του ειδικού Εμπειρογνώμονα του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης ( ΕΣΥΔ ).
 του καθηγητής στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛΑΣ στο μάθημα της Επιστημονικής
Αστυνομίας.
Στη σφαίρα των ειδικοτήτων μου εντάσσονται η διερεύνηση, σύγκριση και διαπίστωση της
γνησιότητας, ή της πλαστότητας χειρόγραφης και μηχανικής γραφής, καθώς και
υπογραφών, επί οποιουδήποτε πρωτοτύπου εγγράφου ( αξιόγραφο, επιταγή, διαθήκη,
επιστολή κ.λπ. ) για δικαστική χρήση, νοθεύσεις, αλλοιώσεις γραφής ( χειρόγραφης ή
μηχανικής ) και υπογραφών.
Χάρτης: 

-

-