Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΟικονομίαΑλλάζουν όλα στην εργασία με 6ημερο και νέο 9ωρο

Αλλάζουν όλα στην εργασία με 6ημερο και νέο 9ωρο

Από σήμερα

Από σήμερα, 1η Ιουλίου 2024, είναι νόμιμη η εξαήμερη εργασία ενώ μπαίνει στη ζωή των εργαζομένων στη βιομηχανία και το 9ωρο.  Ειδικότερα η εξαήμερη εργασία εφαρμόζεται στις βιομηχανίες και σε επιχειρήσεις με συνεχή λειτουργία από Δευτέρα έως Σάββατο. Βέβαια και ως προς τις επιχειρήσεις που δεν είναι από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας, αλλά είναι δυνατόν να λειτουργούν κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Σάββατο, επί 24 ώρες, με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών, και στις οποίες οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, μπορούν να κάνουν χρήση 6ήμερης εργασίας υπό την προϋπόθεση να δικαιολογείται η απασχόληση αυτή από εξαιρετικές συνθήκες λόγω απρόβλεπτα ιδιαίτερου αυξημένου φόρτου εργασίας της επιχείρησης.

Με τη θεσμοθέτηση της 6ήμερης εργασίας των εργαζομένων καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες μιας βιομηχανίας που μέχρι τώρα πλήρωνε υπερεργασία και υπερωρίες ή ακόμα και προσλήψεις έκτακτου προσωπικού με τρίμηνες-εξάμηνες συμβάσεις σε περιόδους αυξημένων αναγκών.

Ο εργοδότης πλέον θα πληρώνει για μία επιπλέον ημέρα εργασίας αυξημένο ημερομίσθιο κατά 40%.

Στην υπερεργασία το ωρομίσθιο καταβάλλεται με προσαύξηση 20%, και στις υπερωρίες υπάρχουν τρεις κλίμακες με 40%, 60% και 120%!

Ωστόσο αν η 6η ημέρα εργασίας παρέχεται σε ημέρα Αργίας ή την Κυριακή, ο εργαζόμενος θα παίρνει και την προσαύξηση 75% συν το 40%, δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις (6ήμερο με Κυριακή ή σε ημέρα Αργίας) η αμοιβή προσαυξάνεται κατά 115%.

Τα παραδείγματα

Για παράδειγμα, εργαζόμενος που εργάζεται από Δευτέρα έως Παρασκευή και εκτάκτως χρειάζεται να εργαστεί και το Σάββατο της ίδιας εβδομάδας, το Σάββατο θα πληρωθεί με το επιπλέον 40% του ημερομισθίου, χωρίς να λάβει πρόσθετη μέρα ανάπαυσης.

Άλλος εργαζόμενος εργάζεται από Δευτέρα έως Πέμπτη και την Παρασκευή έχει νόμιμη άδεια απουσίας και το Σάββατο προγραμματισμένη εργασία. Το Σάββατο θα πληρωθεί το ημερομίσθιό του προσαυξημένο κατά 30%, χωρίς να λάβει επιπλέον μέρα ανάπαυσης.

Η εν λόγω διάταξη δεν εφαρμόζεται σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις.

9ωρη εργασία για βιομηχανία

Δεν λαμβάνεται ως χρόνος εργασίας μισή ώρα πριν την έναρξη του ωραρίου και μισή ώρα μετά τη λήξη του ωραρίου για τους εργαζόμενους στη βιομηχανία σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας για την έναρξη της ψηφιακής κάρτας δίνοντας στους εργοδότες το δικαίωμα να εκμεταλλευτούν αυτήν την ώρα αφού τους δίνεται το δικαίωμα χωρίς να την πληρώνουν και τους εργαζόμενους να καλούνται νόμιμα πια να εργάζονται 9 ώρες την ημέρα.

Γενικά, ως χρόνος εργασίας θεωρείται κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο εργαζόμενος βρίσκεται στη διάθεση του εργοδότη και ασκεί τα καθήκοντα του, ενώ δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν, οι διακοπές και τα διαλείμματα εργασίας καθώς και ο χρόνος προετοιμασίας του εργαζόμενου προς παροχή εργασίας [π.χ. η είσοδος στην περιοχή των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, η αλλαγή ενδυμασίας εφόσον αυτή απαιτείται λόγω της θέσης/καθηκόντων εργασίας, η μετάβαση στη θέση παροχής εργασίας, το πλύσιμο μετά την ολοκλήρωση της εργασίας κ.λ.π, εκτός αν υφίσταται διαφορετική συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.

Η Βιομηχανία σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας είναι ένας κλάδος οικονομικής δραστηριότητας, στον οποίο ενδέχεται να απαιτείται χρόνος προετοιμασίας των εργαζομένων, πριν την ανάληψη υπηρεσίας και μετά την λήξη της.

Στην περίπτωση που ισχύει κάτι τέτοιο, ο χρόνος αυτός, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει τα 30’ λεπτά προ της έναρξης και τα 30’ λεπτά μετά τη λήξη της εργασίας (εκτός αν απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος προετοιμασίας που δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και μπορεί να αποδειχτεί κατά την ελεγκτική διαδικασία), δεν αποτελεί χρόνο εργασίας και συνεπώς η σήμανση της ψηφιακής κάρτας για την εν λόγω κατηγορία εργαζομένων θα πρέπει να λαμβάνει χώρα:

– Κατά την έναρξη της εργασίας, μετά το πέρας της ολοκλήρωσης του χρόνου προετοιμασίας για ανάληψη υπηρεσίας και

– Κατά την λήξη της εργασίας, πριν την έναρξη του χρόνου προετοιμασίας για αποχώρηση.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που βρεθεί εργαζόμενος να εργάζεται κατά τον χρόνο προετοιμασίας για ανάληψη υπηρεσίας ή ξεκινήσει να εργάζεται μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας για ανάληψη υπηρεσίας χωρίς να έχει σημάνει την ψηφιακή του κάρτα, θα επιβάλλονται από την Επιθεώρηση Εργασίας οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος έχει σημάνει την κάρτα του κατά την λήξη της εργασίας του και συνεχίσει να εργάζεται κατά τον χρόνο προετοιμασίας για αποχώρηση.

Ψηφιακή κάρτα

Από σήμερα η ψηφιακή κάρτα περιλαμβάνει:

1. Το σύνολο των τραπεζών της χώρας, από 01.07.2022.

2. Τα σούπερ μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζόμενους (με κύριο ΚΑΔ 4711), από 01.07.2022.

3. Τις εταιρείες φύλαξης (με κύριο ΚΑΔ 801* και 802*), από 16.02.2023

4. Τις εταιρείες ιδιωτικής ασφάλισης (με κύριο ΚΑΔ 651*), από 16.02.2023.

5. Τις ΟΣΕ Α.Ε., ΕΡΓΟΣΕ, Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε, ΟΣΥ, ΟΑΣΑ, ΟΣΕΘ, ΟΑΣΘ, Αττικό μετρό, Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., Εγνατία Οδός Α.Ε., ΕΥΔΑΠ και ΕΛΤΑ, καθώς και τη HellenicTrain και την Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Υλικού, από 22.03.2023.

6. Τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της βιομηχανίας [με κύριο ΚΑΔ από 10 έως και 33, πλην του διψήφιου 19, των τετραψήφιων 3011 και το 3012 και των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων Α.Β.Ε.Ε (ΕΒΟ – ΠΥΡ- ΚΑΛ)], από 01.01.2024.

7. Τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του λιανικού εμπορίου (με κύριο ΚΑΔ 47) από 01.01.2024.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Αλλάζουν όλα στην εργασία με 6ημερο και νέο 9ωρο

Από σήμερα

Από σήμερα, 1η Ιουλίου 2024, είναι νόμιμη η εξαήμερη εργασία ενώ μπαίνει στη ζωή των εργαζομένων στη βιομηχανία και το 9ωρο.  Ειδικότερα η εξαήμερη εργασία εφαρμόζεται στις βιομηχανίες και σε επιχειρήσεις με συνεχή λειτουργία από Δευτέρα έως Σάββατο. Βέβαια και ως προς τις επιχειρήσεις που δεν είναι από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας, αλλά είναι δυνατόν να λειτουργούν κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Σάββατο, επί 24 ώρες, με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών, και στις οποίες οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, μπορούν να κάνουν χρήση 6ήμερης εργασίας υπό την προϋπόθεση να δικαιολογείται η απασχόληση αυτή από εξαιρετικές συνθήκες λόγω απρόβλεπτα ιδιαίτερου αυξημένου φόρτου εργασίας της επιχείρησης.

Με τη θεσμοθέτηση της 6ήμερης εργασίας των εργαζομένων καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες μιας βιομηχανίας που μέχρι τώρα πλήρωνε υπερεργασία και υπερωρίες ή ακόμα και προσλήψεις έκτακτου προσωπικού με τρίμηνες-εξάμηνες συμβάσεις σε περιόδους αυξημένων αναγκών.

Ο εργοδότης πλέον θα πληρώνει για μία επιπλέον ημέρα εργασίας αυξημένο ημερομίσθιο κατά 40%.

Στην υπερεργασία το ωρομίσθιο καταβάλλεται με προσαύξηση 20%, και στις υπερωρίες υπάρχουν τρεις κλίμακες με 40%, 60% και 120%!

Ωστόσο αν η 6η ημέρα εργασίας παρέχεται σε ημέρα Αργίας ή την Κυριακή, ο εργαζόμενος θα παίρνει και την προσαύξηση 75% συν το 40%, δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις (6ήμερο με Κυριακή ή σε ημέρα Αργίας) η αμοιβή προσαυξάνεται κατά 115%.

Τα παραδείγματα

Για παράδειγμα, εργαζόμενος που εργάζεται από Δευτέρα έως Παρασκευή και εκτάκτως χρειάζεται να εργαστεί και το Σάββατο της ίδιας εβδομάδας, το Σάββατο θα πληρωθεί με το επιπλέον 40% του ημερομισθίου, χωρίς να λάβει πρόσθετη μέρα ανάπαυσης.

Άλλος εργαζόμενος εργάζεται από Δευτέρα έως Πέμπτη και την Παρασκευή έχει νόμιμη άδεια απουσίας και το Σάββατο προγραμματισμένη εργασία. Το Σάββατο θα πληρωθεί το ημερομίσθιό του προσαυξημένο κατά 30%, χωρίς να λάβει επιπλέον μέρα ανάπαυσης.

Η εν λόγω διάταξη δεν εφαρμόζεται σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις.

9ωρη εργασία για βιομηχανία

Δεν λαμβάνεται ως χρόνος εργασίας μισή ώρα πριν την έναρξη του ωραρίου και μισή ώρα μετά τη λήξη του ωραρίου για τους εργαζόμενους στη βιομηχανία σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας για την έναρξη της ψηφιακής κάρτας δίνοντας στους εργοδότες το δικαίωμα να εκμεταλλευτούν αυτήν την ώρα αφού τους δίνεται το δικαίωμα χωρίς να την πληρώνουν και τους εργαζόμενους να καλούνται νόμιμα πια να εργάζονται 9 ώρες την ημέρα.

Γενικά, ως χρόνος εργασίας θεωρείται κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο εργαζόμενος βρίσκεται στη διάθεση του εργοδότη και ασκεί τα καθήκοντα του, ενώ δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν, οι διακοπές και τα διαλείμματα εργασίας καθώς και ο χρόνος προετοιμασίας του εργαζόμενου προς παροχή εργασίας [π.χ. η είσοδος στην περιοχή των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, η αλλαγή ενδυμασίας εφόσον αυτή απαιτείται λόγω της θέσης/καθηκόντων εργασίας, η μετάβαση στη θέση παροχής εργασίας, το πλύσιμο μετά την ολοκλήρωση της εργασίας κ.λ.π, εκτός αν υφίσταται διαφορετική συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.

Η Βιομηχανία σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας είναι ένας κλάδος οικονομικής δραστηριότητας, στον οποίο ενδέχεται να απαιτείται χρόνος προετοιμασίας των εργαζομένων, πριν την ανάληψη υπηρεσίας και μετά την λήξη της.

Στην περίπτωση που ισχύει κάτι τέτοιο, ο χρόνος αυτός, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει τα 30’ λεπτά προ της έναρξης και τα 30’ λεπτά μετά τη λήξη της εργασίας (εκτός αν απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος προετοιμασίας που δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και μπορεί να αποδειχτεί κατά την ελεγκτική διαδικασία), δεν αποτελεί χρόνο εργασίας και συνεπώς η σήμανση της ψηφιακής κάρτας για την εν λόγω κατηγορία εργαζομένων θα πρέπει να λαμβάνει χώρα:

– Κατά την έναρξη της εργασίας, μετά το πέρας της ολοκλήρωσης του χρόνου προετοιμασίας για ανάληψη υπηρεσίας και

– Κατά την λήξη της εργασίας, πριν την έναρξη του χρόνου προετοιμασίας για αποχώρηση.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που βρεθεί εργαζόμενος να εργάζεται κατά τον χρόνο προετοιμασίας για ανάληψη υπηρεσίας ή ξεκινήσει να εργάζεται μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας για ανάληψη υπηρεσίας χωρίς να έχει σημάνει την ψηφιακή του κάρτα, θα επιβάλλονται από την Επιθεώρηση Εργασίας οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος έχει σημάνει την κάρτα του κατά την λήξη της εργασίας του και συνεχίσει να εργάζεται κατά τον χρόνο προετοιμασίας για αποχώρηση.

Ψηφιακή κάρτα

Από σήμερα η ψηφιακή κάρτα περιλαμβάνει:

1. Το σύνολο των τραπεζών της χώρας, από 01.07.2022.

2. Τα σούπερ μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζόμενους (με κύριο ΚΑΔ 4711), από 01.07.2022.

3. Τις εταιρείες φύλαξης (με κύριο ΚΑΔ 801* και 802*), από 16.02.2023

4. Τις εταιρείες ιδιωτικής ασφάλισης (με κύριο ΚΑΔ 651*), από 16.02.2023.

5. Τις ΟΣΕ Α.Ε., ΕΡΓΟΣΕ, Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε, ΟΣΥ, ΟΑΣΑ, ΟΣΕΘ, ΟΑΣΘ, Αττικό μετρό, Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., Εγνατία Οδός Α.Ε., ΕΥΔΑΠ και ΕΛΤΑ, καθώς και τη HellenicTrain και την Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Υλικού, από 22.03.2023.

6. Τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της βιομηχανίας [με κύριο ΚΑΔ από 10 έως και 33, πλην του διψήφιου 19, των τετραψήφιων 3011 και το 3012 και των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων Α.Β.Ε.Ε (ΕΒΟ – ΠΥΡ- ΚΑΛ)], από 01.01.2024.

7. Τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του λιανικού εμπορίου (με κύριο ΚΑΔ 47) από 01.01.2024.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
spot_img
spot_img
spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ