Φορολογικές δηλώσεις: Οι «παγίδες» και η προθεσμία – Γιατί δεν γίνονται δεκτές οι αιτήσεις δικαιούχων του Fuel Pass 2

413

Μπορεί οι αιτήσεις για το fuel pass 2 να φλερτάρουν πλέον με τα 2 εκατ. και η διαδικασία να παραμένει «ανοιχτή» έως και τις 29 Αυγούστου, δεν είναι λίγοι εκείνοι όμως που πέφτουν στην «παγίδα» και «ξεχνούν» μία βασική προϋπόθεση που πρέπει να πληρούν, ώστε να εξασφαλίσουν την επιδότηση για τα καύσιμα: Πριν από την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχει υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις, γιατί διαφορετικά το σύστημα τον «πετάει» εκτός.

Και όσοι σπεύσουν να κάνουν τη δήλωσή τους τώρα θα ανακαλύψουν ότι υπάρχουν ανατροπές σε σχέση με πέρυσι, όπως η ολική επαναφορά των τεκμηρίων και αλλαγές στα ανείσπρακτα ενοίκια.

Τι ισχύει με τις δόσεις και την έκπτωση φόρου

Σε κάθε περίπτωση η νέα προθεσμία που δόθηκε για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 30 Αυγούστου. Εντούτοις όσοι υποβάλλουν τη δήλωση τους τον τρέχοντα μήνα θα πρέπει να ξέρουν πως θα πληρώσουν την πρώτη δόση «διπλή», καθώς αυτή θα περιλαμβάνει τόσο εκείνη του Ιουλίου όσο και αυτή του Αυγούστου.

Η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων είναι ενεργή, λοιπόν, αλλά κάθε πολίτης πριν καταθέσει τη δήλωσή του θα πρέπει να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του. Διαφορετικά δεν θα μπορεί να προχωρήσει την διαδικασία.

Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 των φυσικών προσώπων, υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα με τη χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας Υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων της ΑΑΔΕ, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

Οι φορολογούμενοι με την είσοδό τους στην εφαρμογή θα πρέπει να έχουν επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας με την ΑΑΔΕ και στη συνέχεια θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα προσωπικά στοιχεία (ΑΜΚΑ, Ημ. Γέννησης, Οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.).

Ο φόρος εισοδήματος που τυχόν προκύψει από την διαδικασία της εκκαθάρισης, θα αποπληρωθεί σε 7 δόσεις, με τις δύο πρώτες όμως (Ιουλίου- Αυγούστου) να καταβάλλονται στο τέλος του τρέχοντος μήνα και τις υπόλοιπες 6 σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τον Σεπτέμβριο έως και τις 28 Φεβρουαρίου του 2023.

Όποιος εξοφλήσει τον φόρο εφάπαξ θα έχει έκπτωση 3% στο ποσό που καλείται να πληρώσει: Αρκεί βέβαια, για να «κερδίσει» την σχετική έκπτωση να καταβάλλει τον φόρο μέχρι και την τελευταία εργάσιμη του Αυγούστου.

«Παγίδες» στα φετινά φορολογικά έντυπα

Νέοι κωδικοί στο βασικό έντυπο Ε1, ολική επαναφορά των τεκμηρίων διαβίωσης και της υποχρέωσης κάλυψης του 30% του ετήσιου εισοδήματος με ηλεκτρονικές αποδείξεις, αλλά και ανατροπές στα ανείσπρακτα ενοίκια, συνθέτουν το φετινό τοπίο στις δηλώσεις, όπου και θα αποτυπωθούν τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2021 οι φορολογούμενοι. Έτσι, όσοι σπεύσουν να τις καταθέσουν τώρα θα συνειδητοποιήσουν πως φέτος έχουν προκύψει … αρκετές «παγίδες». Όπως για παράδειγμα, τα ανείσπρακτα ενοίκια, για τα οποία δεν ισχύουν αυτή την χρονιά οι διευκολύνσεις που υιοθετήθηκαν την περίοδο της έξαρσης της πανδημίας και των σκληρών lockdown.

Συγκεκριμένα, όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν την ατυχία να μην εισπράττουν από τους μισθωτές τους τα χρήματα που έχουν συμφωνήσει, για να μην φορολογηθούν βαριά για ποσά τα οποία … δεν μπαίνουν στην τσέπη τους θα πρέπει να προσέξουν κατά την υποβολή της δήλωσης τι δικαιολογητικά θα προσκομίσουν. Και αυτό γιατί δεν αρκεί πλέον μία εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης όπως πέρυσι.

Φέτος, τα ποσά των οφειλόμενων ενοικίων τα οποία δεν κατάφερε να εισπράξει εντός του 2021 φορολογούμενος – ιδιοκτήτης εκμισθούμενων ακινήτων δεν θα συνυπολογιστούν στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά του και δεν θα επιβαρυνθούν με φόρο εισοδήματος, εφόσον:

  • Έως την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων και έχει προσκομιστεί πριν από την υποβολή της δήλωσης το κατά περίπτωση ευκρινές αντίγραφο αυτών στη ΔΟΥ. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει, πριν από την υποβολή ή της δήλωσης, να προσκομίσει στην αρμόδια ΔΟΥ ευκρινή φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων ή ασκηθεισών αγωγών που κατά περίπτωση υπάρχουν. Ειδικά για την περίπτωση που ο μισθωτής έχει πτωχεύσει, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή.
  • Δηλωθούν ξεχωριστά στο έντυπο Ε2 και στο έντυπο Ε1. Συγκεκριμένα, στο Ε2 τα ανείσπρακτα ενοίκια πρέπει να δηλωθούν στη στήλη 16 της πρώτης σελίδας και στο Ε1 πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς 125-126 του πίνακα 4Δ2 στην 3η σελίδα.

Τα τεκμήρια διαβίωσης  

Ακόμη, τα τεκμήρια διαβίωσης επανέρχονται σε ισχύ για όλους τους φορολογούμενους.

Συναθροιζόμενα με τυχόν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποίησε ο φορολογούμενος θα προσδιορίσουν και φέτος το εισόδημα πολλών φορολογουμένων με τεκμαρτό τρόπο, σε επίπεδα υψηλότερα του πραγματικού δηλωθέντος εισοδήματος.

Το αποτέλεσμα θα είναι οι φορολογούμενοι να έρθουν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο επιβάρυνσης με επιπλέον φόρους.

Για να αποτραπεί ένας τέτοιος κίνδυνος, ο κάθε φορολογούμενος θα πρέπει να καλύψει τη διαφορά μεταξύ χαμηλού πραγματικού και υψηλού τεκμαρτού εισοδήματος με διάφορους τρόπους.
Οι κατηγορίες ποσών που καλύπτουν τεκμήρια δηλώνονται στους κωδικούς του Πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης.