Διασύνδεση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος με την αγορά εργασίας

Ξεκίνησε από χθες

Τι αναφέρει ο αντιδήμαρχος  Κοινωνικής Προστασίας του δήμου Πύργου κ. Ανδρ. Βγενόπουλου

Από την  1η Ιουνίου (χθες)  ξεκίνησε   η διασύνδεση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος με την αγορά εργασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας του δήμου Πύργου κ. Ανδρ. Βγενόπουλου.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ( πρώην ΚΕΑ) είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Το πρόγραμμα συνδυάζει τρεις πυλώνες που είναι αλληλένδετοι:

 • Εισοδηματικοί Ενίσχυση. Ο 1ος πυλώνας αφορά την παροχή χρηματικής ενίσχυσης στο ωφελούμενο νοικοκυριό.
 • Διασύνδεση με υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης.Ο 2ος πυλώνας αφορά την παροχή συμπληρωματικών κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών στους δικαιούχους που πληρούν τα κριτήρια ένταξης. Ενδεικτικά :
 • Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων.
 • Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.
 • Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
 • Ένταξη σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους.
 • Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Διασύνδεση υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη. Ο 3ος πυλώνας προβλέπει την παραπομπή των ωφελούμενων σε δράσεις ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού, εφόσον δύνανται να εργαστούν και δεν εργάζονται, προωθούνται σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω υπηρεσιών απασχόλησης και μπορεί να περιλαμβάνουν , μεταξύ άλλων :
 • Tην κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας.
 • Τη συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
 • Τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.
 • Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

Τελικός στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας στους ευάλωτους συνανθρώπους μας ώστε εκτός από την άμεση οικονομική βοήθεια οι ωφελούμενοι να έχουν πρόσβαση ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υλοποίησης του 3ου πυλώνα ξεκινάει την 1η Ιουνίου 2021 .

Πληροφορίες : Δ/νσηΚοινωνικήςΠροστασίας &Υγείας, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύργου (Αγ. Σπυρίδωνος 41 – 27131 Πύργος, τηλ.: 2621022199, e-mail : kentrokoinot@1489.syzefxis.gov.gr».

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ