Με ενεργειακό χρώμα το ελληνικό σχέδιο για το Ταμείο Ανάπτυξης

Που παρουσίασε στο Ecofin ο υπ. Οικονομικών

Μέγιστη κρατική χρηματοδότηση 50%, τραπεζικά δάνεια 30% και ίδια κεφάλαια 20%. Με αυτή τη «δοσολογία» θα τρέξουν οι επενδύσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα. Όπως προκύπτει από τις βασικές γραμμές του Σχεδίου το οποίο παρουσίασε χθες στο Ecofin ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο ελληνικό σχέδιο αποτυπώνονται 13 «κεφάλαια» μεταρρυθμίσεων με τον υπουργό Οικονομικών να αναγνωρίζει, πως «αρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, η Ελλάδα εξακολουθεί να παρουσιάζει μεγάλο παραγωγικό και επενδυτικό κενό.

Κενό απασχόλησης και σημαντικά φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού. Η πανδημία μπορεί να εντείνει αυτά τα προβλήματα”.

Σύμφωνα με την παρουσίαση οι 13 κομβικές μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου αφορούν σε:

 • Κίνητρα για επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας (κατοικίες, επιχειρήσεις και Δημόσιος Τομέας)
 • Ηλεκτρικές διασυνδέσεις των ελληνικών νησιών και επενδύσεις ενεργειακής αποθήκευσης
 • Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης και επενδύσεις στη βιοποικιλότητα
 • Υποδομές 5G, υποδομή οπτικών ινών σε κτίρια, ψηφιακή διασύνδεση των ελληνικών νησιών
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα (Υγεία, Παιδεία, Δικαιοσύνη κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους. Ψηφιακή διαλειτουργικότητα εντός της Γενικής Κυβέρνησης και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συναλλασσόμενων (CRM) με τη Γενική Κυβέρνηση
 • Πλήρης ψηφιοποίηση των φορολογικών αρχών, νέες έξυπνες μέθοδοι καταπολέμησης της φοροδιαφυγής (έλεγχοι με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, on-line παρακολούθηση της μεταφοράς αγαθών κ.λπ.). Εισαγωγή διασυνδεδεμένων ταμειακών μηχανών και POS, ηλεκτρονική τιμολόγηση για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα
 • Μεταρρυθμίσεις για την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, διευκόλυνση του επιχειρείν και υποστήριξη των επενδύσεων
 • Ισχυρά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις (πράσινος, ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ, “έξυπνες” βιομηχανικές επενδύσεις, εξωστρέφεια, καινοτομία/έρευνα και ανάπτυξη)
 • Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα σε νέα, μεγάλα έργα υποδομών (αρδευτικά έργα, εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου κ.λπ.)
 • Επενδύσεις στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και της αγροδιατροφής ως κινητήριους μοχλούς ανάπτυξης
 • Μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας (εκσυγχρονισμός και απλοποίηση), μεταρρύθμιση ενεργητικών και παθητικών πολιτικών απασχόλησης. Μεγάλες επενδύσεις στην κατάρτιση και επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού (έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες)
 • Επενδύσεις στην κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων, υποβοήθηση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για άτομα με αναπηρία, διευκόλυνση της δημιουργίας μονάδων φροντίδας παιδιών στις εγκαταστάσεις ιδιωτικών εταιριών. Πρόσθετες αντίστοιχες επενδύσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα
 • Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εκσυγχρονισμός νοσοκομείων και κέντρων Υγείας και εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Δημόσιας Υγείας και Πρόληψης Ασθενειών

Τα πρώτα 100 έργα

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σύμφωνα με δηλώσεις του αν.  υπουργού Οικονομικών κ. Θόδωρο Σκυλακάκη «περιλαμβάνει κατάλογο 100 έργων (επενδύσεις και επενδυτικά προγράμματα). Τα οποία ήδη έχουν εξασφαλίσει τη θετική γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Όπως ανέφερε, τα έργα συνοδεύονται από κατάλογο 60 μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών-προγραμμάτων τα οποία, έχουν σημαντικές δαπάνες που θα πριμοδοτηθούν από το Ταμείο.

Αν και ως προθεσμία κατάθεσης του ελληνικού σχεδίου έχει τεθεί το τέλος  Απριλίου και η τελική έγκριση από την Κομισιόν θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο. Εντούτοις, τα πρώτα έργα ήδη έχουν κλειδώσει, με προχρηματοδότηση από το ΠΔΕ. Στα έργα και στα προγράμματα αυτά περιλαμβάνονται το νέο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ», τα 200 πρώτα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, προγράμματα αναδάσωσης, και αποκατάστασης εδαφών σε λιγνιτικές περιοχές και έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ζητήματα ψηφιακής μετάβασης και καινοτομίας. Επίσης περιλαμβάνονται οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις νησιών. Η αγορά ταμειακών μηχανών που θα συνδέονται online με τις φορολογητέε αρχές. Τα vouchers για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών από μαθητές για να καλυφθούν οι πρόσθετες ανάγκες που δημιούργησε η παρατεταμένη τηλεκπαίδευση. Και εσχάτως, προστέθηκε και η υπογειοποίηση των ηλεκτρικών καλωδίων  σε συγκεκριμένες περιοχές μετά τη φυσική καταστροφή που προκάλεσε η Μήδεια.

Υποστήριξη πράσινων στόχων της οικονομίας

Από τα κεφάλαια των 32 δις  κεφάλαια που θα εισρεύσουν στη χώρα από το ταμείο ανάκαμψης ,τα 12,7 δις αφορούν δάνεια και τα  17,77 επιδοτήσεις που θα κατευθυνθούν κυρίως σε δημόσια έργα.  Το σύνολο του πακέτου συμπληρώνεται από τους πόρους του React EU ύψους 2,3 δις. Εκ των οποίων η χώρα έχει απορροφήσει  1,1 δις που δόθηκαν για τις ανάγκες του ΕΣΥ αλλά και στην αγορά με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Σε κάθε περίπτωση η διάθεση του 37% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την υποστήριξη πράσινων στόχων της Οικονομίας με ΑΠΕ, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος  έργων υποδομών που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση.  Όσον αφορά στις  ιδιωτικές επενδύσεις, αυτές θα προχωρήσουν ως  συγχρηματοδοτούμενες τουλάχιστον κατά 50%. Με ίδια κεφάλαια των επενδυτών και δάνεια προερχόμενα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ή/και ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς θεσμούς (EIB, EBRD). Θα αφορούν επιχειρηματικές προτάσεις που προωθούν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Είναι χαρακτηριστικό, ότι η ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξης (EBRD) έχει ήδη δεσμευτεί, ότι πάνω από 50% των ετήσιων επενδύσεων της Τράπεζας μέχρι το 2025 θα αφορά σε πράσινες χρηματοδοτήσεις.  Με την EBRD υιοθετεί να  κλιμάκωση των πράσινων χρηματοδοτήσεων και στήριξη της καινοτομίας και της βιωσιμότητας.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ