Έκλεισε χθες η πλατφόρμα Α21

Επίδομα παιδιού:

Για να ξεκινήσει η διαδικασία της πληρωμής της 1ης δόσης 2021 στις 31 Μαρτίου

Έκλεισε χθες   η πλατφόρμα Α21 -επίδομα παιδιού- προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της πληρωμής της 1ης δόσης 2021. Η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαρτίου, τελευταία ημέρα του μήνα -ως είθισται άλλωστε- σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ.

Για να χορηγηθεί το επίδομα Α21, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση η οποία έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Όσα πρέπει να ξέρετε για το επίδομα παιδιού

Το επίδομα παιδιού (γνωστό και ως επίδομα τέκνων) παρέχεται σε πάνω από 900.000 οικογένειες και αφορά πάνω από 1,5 εκατ. παιδιά. Καταβάλλεται σε 6 διμηνιαίες δόσεις. H αίτηση για το επίδομα τέκνων (Α21) υποβάλλεται μία φορά ετησίως. Από τον Μάρτιο κάθε έτους έως και 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Μέσω της πλατφόρμας Α21 από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ ή της ΗΔΙΚΑ ΑΕ με χρήση των προσωπικών κωδικών Τaxisnet των δικαιούχων.

Για φέτος η υποβολή της αίτησης Α21 για το επίδομα τέκνων έχει ανοίξει από τις 25 Φεβρουαρίου 2021. Θα παραμείνει ανοικτή έως 15 Ιανουαρίου του έτους 2022.

Ενδιάμεσα αρκετές φορές και για λίγες μέρες, η πλατφόρμα κλείνει λόγων των προγραμματισμένων σταδιακών πληρωμών προς τους δικαιούχους. Χωρίς σε καμία περίπτωση οι δικαιούχοι να χάνουν το δικαίωμά τους να υποβάλουν την αρχική αίτησή τους, αν δεν την έχουν υποβάλει.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που αποκτηθεί τέκνο κατά την διάρκεια του έτους:

Αν δεν έχει υποβληθεί η αίτηση Α21, τότε υποβάλλεται η αίτηση με την προσθήκη του τέκνου (αναγράφοντας το επώνυμό του και το ΑΜΚΑ του). Για το τέκνο αυτό ο δικαιούχος θα εισπράξει αναλογία επιδόματος.

Αν έχει υποβληθεί η αίτηση Α21 (λόγω ύπαρξης και άλλων τέκνων). Τότε πρέπει να προβεί σε τροποποιητική δήλωση (ηλεκτρονικά) και να προσθέσει το νέο τέκνο (αναγράφοντας το επώνυμό του και το ΑΜΚΑ του).

Τα τέκνα που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι τα εξής:

Εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται:

α) Τα άγαμα παιδιά που προέρχονται από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος. Εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση. Ως ημέρα γέννησης των τέκνων θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους.

β) Τα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εφόσον φοιτούν σε Πανεπιστήμια ή σε αναγνωρισμένα Κολέγια ή σε ΙΕΚ δημόσια ή ιδιωτικά ή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας. Τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά τον χρόνο της διάρκειας φοίτησής τους και σε καμία περίπτωση πέρα από το τέλος του έτους που συμπληρώνουν το 24ο έτος της ηλικίας τους.

γ) Τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Μέχρι το τέλος του έτους που συμπληρώνουν το 24ο έτος της ηλικίας τους.

Σε περιπτώσεις των ενήλικων τέκνων (φοιτητών, σπουδαστών) που δεν εμφανίζεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της αίτησης Α21 το ΑΦΜ τους. Αλλά μόνο το ΑΜΚΑ τους, τότε τα τέκνα πρέπει να μεταβούν σε ΚΕΠ ώστε να αντιστοιχίσουν το ΑΦΜ με το ΑΜΚΑ τους. Κατόπιν ο δικαιούχος γονέας πρέπει υα ακυρώσει την εκκρεμή αίτηση του. Και να υποβάλλει νέα στην οποία θα αντληθούν αυτόματα τα ορθά-διορθωμένα στοιχεία.

Σε περιπτώσεις των τέκνων που είναι φοιτητές σε Πανεπιστήμια. Απαραίτητο είναι η καταχώρηση στην αίτηση Α21, του δωδεκαψήφιου αριθμού ακαδημαϊκής ταυτότητας τους. Σε περίπτωση που αλλάξουν Πανεπιστήμιο (λόγω μεταγραφής ή αλλαγής μετά από νέες εξετάσεις). Τότε θα πρέπει να αναγραφεί ο νέος αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας τους.

Σε περίπτωση των τέκνων που είναι σπουδαστές (ιδιωτικά ΙΕΚ, δημόσια ΙΕΚ, κλπ), απαραίτητο είναι η καταχώρηση στην αίτηση Α21, της ημερομηνίας έναρξης των σπουδών. Καθώς επίσης και η ηλεκτρονική επισύναψη (σκαναρισμένη) της βεβαίωσης σπουδών.

Να σημειώσουμε ότι οι φοιτητές ή σπουδαστές θεωρούνται εξαρτώμενα τέκνα έως το τέλος του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους κατά το οποίο έλαβαν πτυχίο.

 Το επίδομα παιδιού δεν κατάσχεται για οποιαδήποτε οφειλή, ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη (άρθρο 15 ν. 4659/2020 ΦΕΚ 21Α’).

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ