ΜΙΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΙΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 39
2621029369

ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Χάρτης: 
Δήμος: 

-

-