ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΒΥΡΩΝΟΣ 66
2622025118

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΑΠΟ 1/7/2002 ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 08/12/2005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΘΟΚΟΚΚΩΝ , ΨΙΛΟΥ ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΘΟΣΚΟΝΗΣ, ΚΡΟΚΑΛΩΝ, ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ, ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ Η΄ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΝ- ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΜΜΩΝ- ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ,ΣΚΥΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ,ΠΙΣΣΟΣΚΥΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Χάρτης: 
Δήμος: 

-

-