ΜΑΥΡΑΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΜΑΥΡΑΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΚΟΛΙΡΙ ΗΛΕΙΑΣ
ΚΟΛΙΡΙ
32636

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.ΑΠΟ 16-11-92 & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. ΑΠΟ 01-12-2008 Εργασίες κατεδάφισης,Κατασκευή ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο π.δ.κ.α.,Εξόρυξη λιθοκόκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης, κροκάλων, αμμοχάλικου,Χονδρικό εμπόριο λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης, κροκάλων, αμμοχάλικου, σπασμένων ή θρυμματισμένων πετρών,Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap),Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών,Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών,Εργασίες σκυροδέματος,Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων,Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)-ΑΠΟ 22-11-2011 και Υλοτομία καυσόξυλων,Χονδρικό εμπόριο καυσόξυλων, -απο 08-08-2013 και Υπηρεσίες διανομής νερού με βυτίο, Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών,απο 14-10-2014 και Χονδρικό εμπόριο ελαιοπυρήνα,Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων,Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών,Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

Χάρτης: 
Δήμος: 

-

-