ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΤΑΛΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΑΛΙΟ
6978252568

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΥΠΩΝ (ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ) ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ -ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ & ΟΠΤΙΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ,ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ,ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ,ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

Χάρτης: 
Δήμος: 

-

-