Η εφαρμογή των self test σε εργαζόμενους του δημοσίου

Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό. Σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας, περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο επισημαίνονται τα εξής;

-Η υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου δεν αφορά υπαλλήλους που τελούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Που αφορά η σχετική υποχρέωση διαγνωστικού ελέγχου. Σε καθεστώς τηλεργασίας ή απουσιάζουν με οποιαδήποτε είδους άδεια. Οπότε και δεν παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία για όλη την εβδομάδα βάσει του σχετικού πλάνου εργασιών κάθε υπηρεσίας. 

-Υπόχρεοι είναι αποκλειστικά οι υπάλληλοι, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική  παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας. Έστω και μία φορά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Θα πρέπει να υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην σχετική ΚΥΑ. Κι έχει περιγραφεί στην 40η εγκύκλιο.  Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 της ως ΚΥΑ κατά την πρώτη εφαρμογή αυτής, ήτοι από 26 Απριλίου έως 9 Μαΐου 2021. Οι υπόχρεοι κατά τα ανωτέρω εργαζόμενοι δύνανται να υποβάλλονται και να δηλώνουν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19. Οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος από 26 Απριλίου έως και 9 Μαΐου 2021. Χωρίς συνέπειες, όπως αυτές ορίζονται στο αρ. 5 της ίδιας ΚΥΑ, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι εντός του ως άνω διαστήματος θα έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες. 

-Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) για τους υπόχρεους γίνεται δωρεάν  από το φαρμακείο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ ή του Προσωρινού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) Και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης. 

-Αποκλειστικά κατά την τρέχουσα εβδομάδα και λαμβάνοντας υπόψη τις επίσημες αργίες,  είναι δυνατή κατ΄ εξαίρεση η προμήθεια προκαταβολικώς δύο αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self tests), εκ των οποίων το ένα αφορά στην υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου για την τρέχουσα εβδομάδα και το δεύτερο για την επόμενη εβδομάδα.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ