Μείωση θανάτων κατά 8,32%

Τις 8 πρώτες εβδομάδες του 2021 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020,  σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Περιλαμβάνονται  και αυτοί που σημειώθηκαν   λόγω της πανδημίας Covid-19…

Μείωση παρουσιάζουν οι θάνατοι στη χώρα μας κατά τις 8 πρώτες εβδομάδες του 2021. Σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, οι οποίοι προκλήθηκαν από διάφορες αιτίες. Περιλαμβανομένων και αυτών λόγω της πανδημίας Covid-19!

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Οι θάνατοι στην Ελλάδα κατά τις 8 πρώτες εβδομάδες του 2021 (4/1/2021 – 28/2/2021) ανήλθαν σε 20.538 (10.537 άνδρες και 10.001 γυναίκες). Ενώ κατά τις αντίστοιχες 8 εβδομάδες του 2020 (30/12/2019 – 23/2/2020) είχαν ανέλθει σε 22.402 (11.192 άνδρες και 11.210 γυναίκες), σημειώνοντας μείωση 8,32%.

Ο μέσος όρος των πρώτων 8 εβδομάδων για την εξαετία 2015 – 2020 ήταν 22.071 θάνατοι, μείωση κατά 1.533 θανάτους (-6,95%).

Τα αντίστοιχα ποσοστά, ανά έτος, για την περίοδο 2015 – 2020 ανέρχονται σε -0,87% το 2020 σε σχέση με το 2019 (22.598), 12,97% το 2019 σε σχέση με το 2018 (20.003), -18,49% το 2018 σε σχέση με το 2017 (24.541), 20,17% το 2017 σε σχέση με το 2016 (20.422) και -9,07% το 2016 σε σχέση με το 2015 (22.460) (Πίνακες 1, 2, 3 και 4).

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, κατά την περίοδο των πρώτων 8 εβδομάδων του έτους 2021 σε σχέση με το έτος 2020. Περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν την 8 η εβδομάδα (22/2 – 28/2/2021), με ποσοστό αύξησης 7,9%.

 Οι λιγότεροι θάνατοι σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 καταγράφηκαν την 5 η εβδομάδα (1/2 – 7/2/2021). Με ποσοστό μείωσης -16,6%, την 2 η (11/1 – 17/1/2021) με ποσοστό μείωσης -14,9% και την 6η (8/2/2021 – 14/2/2021) με ποσοστό μείωσης -13,8%.

Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία αναθεωρούνται μετά την ενσωμάτωση νεότερων στοιχείων ή την επικαιροποίηση προηγούμενων στοιχείων που διαβιβάζονται, κάθε φορά, από τα Ληξιαρχεία.

Ανά ηλικιακή ομάδα

Από την ανάλυση των στοιχείων ανά ηλικιακή ομάδα. Παρατηρείται ότι οι θάνατοι κατά την περίοδο των 8 εβδομάδων του έτους 2021 ήταν λιγότεροι από αυτούς της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2020. Σε απόλυτες τιμές, κυρίως στις ηλικιακές ομάδες 85 έως 89 (626 θάνατοι), 80 έως 84 (461) και 90+ (402), ενώ περισσότεροι ήταν κυρίως στην ηλικιακή ομάδα 60 έως 64 (20 θάνατοι).

Από την κατά τόπο μόνιμης διαμονής των θανόντων ανάλυση των στοιχείων, παρατηρείται ότι οι θάνατοι κατά την περίοδο των πρώτων 8 εβδομάδων του έτους 2021 παρουσιάζουν αύξηση σε μία (1) Περιφέρεια και μείωση σε δώδεκα (12) σε σχέση με τους θανάτους της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2020.

 Η αύξηση, σε απόλυτες τιμές, παρουσιάζεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας κατά 68 θανάτους και η μεγαλύτερη μείωση στην Περιφέρεια Αττικής κατά 815 θανάτους.

Να αναφερθεί ότι η  έρευνα είναι απογραφική και περιλαμβάνει το σύνολο των θανάτων που αφορούν σε κατοίκους που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Καταγράφονται όλοι οι θάνατοι που αφορούν σε κατοίκους που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την αιτία θανάτου. Επίσης, καταγράφονται και οι κάτοικοι του εξωτερικού που βρέθηκαν στην Ελλάδα για διάφορους λόγους και απεβίωσαν, χωρίς να προσμετρούνται στο σύνολο. Θάνατοι μεταναστών-προσφύγων που συμβαίνουν στην προσπάθεια προσέγγισης Ελληνικών νησιών από τις Τουρκικές ακτές (πνιγμοί) δεν περιλαμβάνονται.

 Οι αιτίες θανάτου ορίζονται σύμφωνα με τη Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10) και βασικές κατηγορίες είναι τα Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, τα Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος, τα Νεοπλάσματα, τα Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα, Βίαιοι θάνατοι και άλλες αιτίες, περιλαμβανομένης και της αιτίας από Covid-19.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ