«Λέμε ΟΧΙ στην μετατροπή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λεχαινών σε Πειραματικό»

Ανακοίνωση για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

    Το ΥΠΑΙΘ χωρίς να έχει πάρει κανένα μέτρο για να μείνουν τα σχολεία ανοιχτά και ασφαλή. Αποφάσισε να ασχοληθεί με την επέκταση του θεσμού των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων ανά την χώρα.

    Συνεχίζοντας την ίδια επικίνδυνη πολιτική κάλεσε του Συλλόγους Διδασκόντων να αποφασίσουν αν θέλουν το σχολείο τους να χαρακτηριστεί σαν Πρότυπο ή Πειραματικό. Ο σύλλογος διδασκόντων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λεχαινών σε συνεδρίασή του αποφάσισε κατά πλειοψηφία την μη μετατροπή του σχολείου σε Πειραματικό. Ακυρώνοντας την πρόταση του Δ/ντη κ. Καρατζά Ανδρέα.

    Η προσπάθεια γενίκευσης των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων δεν είναι ξεκομμένη από την υπόλοιπη πολιτική του ΥΠΑΙΘ. Συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια να ενισχυθεί η διαφοροποίηση, η πολυκατηγοριοποίηση, η δημιουργία σχολείων πολλών ταχυτήτων. Δεν έχει καμία σχέση με την αναγκαία αναβάθμιση για όλα τα σχολεία ανεξάρτητα από την περιοχή, τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, τη σύνθεση μαθητικού πληθυσμού.

    Ο βασικός ρόλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας δε θα πρέπει να υποβαθμίζεται στην «εκπαίδευση των λίγων άριστων μαθητών». Αλλά να είναι η ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου ανεξαιρέτως όλων των παιδιών ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση, τη φυλή, το χρώμα και τη θρησκεία. Αυτή πρέπει να είναι η πραγματική πρόκληση του κάθε σχολείου και του κάθε εκπαιδευτικού. Στον τομέα αυτό χρειάζεται στήριξη και βοήθεια, οι οποίες δεν δίνονται. Αποτελεί μεγάλη υποκρισία του Υπ. Παιδείας όταν μετά από ένα χρόνο πανδημίας έχει πραγματικά αφήσει χιλιάδες σχολεία, μαθητές και εκπαιδευτικούς κυριολεκτικά στην τύχη τους. Χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο, να μιλά για «αριστεία» των λίγων..

    Η γενίκευση των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων σε κάθε περιοχή, αντικειμενικά υποβαθμίζει το σύνολο των σχολείων, ανακατανέμει το μαθητικό δυναμικό, καταργεί τα γεωγραφικά όρια, ανοίγει το δρόμο για την επιλογή σχολείου από τους γονείς. Αντικειμενικά ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία σχολείων πολλών ταχυτήτων, με διαφορετική χρηματοδότηση, διαφορετικό πρόγραμμα, διαφορετικά μαθήματα.

    Είναι ξεκάθαρο, πως οι οικογένειες που διαθέτουν τη δυνατότητα να  παρέχουν επιπλέον στήριξη στα παιδιά τους θα αποτελέσουν τη δεξαμενή άντλησης  του «άριστου μαθητικού δυναμικού» της πόλης των Λεχαινών, ώστε να δημιουργηθεί το ελιτίστικο σχολείο της πόλης μας.
Μόνιμο αίτημα των εκπαιδευτικών είναι τα δημόσια ποιοτικά σχολεία για όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες

Λέμε ΟΧΙ στην μετατροπή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λεχαινών σε Πειραματικό.

Λέμε ΝΑΙ στην ουσιαστική αναβάθμιση της εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά.

Λέμε ΝΑΙ στην ικανοποίηση των σύγχρονων μορφωτικών αναγκών των μαθητών μας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

Αλεξανδροπούλου Ολυμπία

Κεκάτου Πολυξένη

Μοσχονάς Γιώργος

Θεώνη Χονδρογιάννη

Μπιλιάνου Μαρίνα

Γεωργοπούλου Ρούλα

Μηχανός Τακης

Κρεστενίτη Μαρία Αναστασία

Βουρτσάνη Αθανασια

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ