Δήμος Ήλιδας: «Κράτησε» τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ο Γ. Λυμπέρης

Στην κάλυψη των δύο κενών θέσεων Αντιδημάρχων που δημιουργήθηκαν μετά τις παραιτήσεις των κ.κ. Α. Φουντά και Χ. Νικολόπουλου, προχώρησε το πρωί της Τετάρτης ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Γιάννης Λυμπέρης.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε, τις αρμοδιότητες επί των Διευθύνσεων Τεχνικών  Υπηρεσιών  και Υπηρεσίας Δόμησης, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος  (εκτός του Τμήματος Περιβάλλοντος),  αναλαμβάνει ο Δήμαρχος  κ. Γιάννης Λυμπέρης. Επίσης ορίζεται άμισθος Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Πρόνοιας ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Χρήστος Παλυβός, από την έναρξη ισχύος της απόφασης και μέχρι την 6η Νοεμβρίου 2021.

Του ορισμού προηγήθηκαν οι αποδοχές των παραιτήσεων του των κ. Χ. Νικολόπουλου  από  τη  θέση  του Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών και Πρόνοιας και του Α. Φουντά από τη θέση τού Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών.

Στις δηλώσεις του ο κ. Λυμπέρης ανέφερε : «σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται για να μπορέσει ο Δήμος Ήλιδας να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης, δεν περισσεύει κανείς. Διαπιστώθηκε πως υπήρξε μια «δυσκολία» στο να «τρέξουν» οι κινήσεις για την υλοποίηση των έργων που είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά. Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίστηκαν να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να υλοποιήσουμε το όραμά μας για τον δήμο που όλοι επιθυμούμε και δεσμευτήκαμε προεκλογικά στους συμπολίτες μας».

Οι αρμοδιότητες

Στην απόφαση που δημοσιεύτηκε αναφέρεται : Ορίζεται άμισθος Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Πρόνοιας ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Παλυβός Χρήστος του Γεωργίου, από την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι την 6/11/2021(ημέρα μέχρι την οποία είχε οριστεί να ασκεί καθήκοντα ο παραιτηθείς). Στον Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθ’  ύλην  αρμοδιότητες  επί  της Δ/νσης  Διοίκησης  και  Πρόνοιας, της  Διεύθυνσης  Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και του Δημοτικού Αλιευτικού Καταφυγίου Παλουκίου. Θεώρηση  του  γνησίου της υπογραφής, ακριβές των  φωτοαντιγράφων, έκδοση  και  υπογραφή αποφάσεων για κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές, έκδοση αδειών ταφής, τέλεση πολιτικών γάμων, καθώς και δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

Ανατίθεται η λήψη αποφάσεων και υπογραφή όλων των εγγράφων τα οποία αφορούν: εγκρίσεις μελετών και τεχνικών προδιαγραφών, προσκλήσεις, αποφάσεις αναθέσεων, συμβάσεις, διακηρύξεις, προκηρύξεις,  κ.λπ.  μιας  δημόσιας  σύμβασης-προμήθειας-υπηρεσίας-έργου  κ.λπ.  που πραγματοποιείται με τη διαδικασία τής απ’ ευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού, καθώς και των εγγράφων που χαρακτηρίζονται ως έκτακτα ή έρχονται με τη μορφή του κατεπείγοντος, για αιτήματα που υποβάλλονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης & Πρόνοιας και των Τμημάτων Τοπικής Ανάπτυξης  και  Κοινωνικής  Προστασίας  &  Αλληλεγγύης,  καθώς  και  από  τη  Διεύθυνση  Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Τις καθ’ ύλην  αρμοδιότητες επί των Διευθύνσεων Τεχνικών  Υπηρεσιών  και Υπηρεσίας Δόμησης, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος  (εκτός του Τμήματος Περιβάλλοντος),  αναλαμβάνει ο Δήμαρχος  κ. Γιάννης Λυμπέρης.

Με την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη απόφασή μας κατά το σκέλος που αφορά τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους κ. Νικολόπουλο και κ. Φουντά.

Οι αρμοδιότητες Παπαδάκου

Τέλος, όπως αναφέρεται στην ίδια απόφαση: «Ορίζεται ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Παπαδάκος Ανδρέας τού Αθανασίου, Αντιδήμαρχος στον οποίο παρέχεται αντιμισθία -από άμισθος που ήταν μέχρι τώρα-, με θητεία από την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι την 6/11/2021, με σκοπό την αποτελεσματικότερη οργάνωση των υπηρεσιών τού δήμου και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των δημοτών.

Στον Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

Α) Εποπτεία και συντονισμός των θεμάτων Απόδημου Ελληνισμού, θέματα Εθελοντισμού & Τρίτης ηλικίας, Ομογένειας – Λαϊκής Παράδοσης – Λαογραφίας- Προαγωγής τής δημόσιας υγείας και της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Β) Συντονισμός τού έργου τής Δημοτικής Αρχής και των Αντιδημάρχων.

Γ) Υπογραφή:

1) όλων των αποφάσεων ή άλλων εγγράφων, που εκδίδονται κατά την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του, καθώς και όλων των έγγραφων αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς του.

2) όλων των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για τη διενέργεια πάσης φύσεως διαγωνιστικών διαδικασιών και μέχρι την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς του».

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ