ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΠΥΡΓΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΥ 7
26210 33130

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ,ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΟ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ---ΑΠΟ 31/08/2009 ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η΄ΑΝΕΓΕΡΣΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ)ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ-- ΑΠΟ 01/12/2008 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΔ. ΣΕ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑ/ΝΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ,ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ,ΥΠΗΡ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΜΙΧΑΝΩΝ,ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΛΠ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ-ΧΟΝΔΡ. ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ,ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ, ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΣΚΕΤΩΝ ,ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΣΚΕΩΝ Η/Υ, ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΩΝ,ΠΡΟΓΡΑ/ΤΩΝ Η/Υ ,ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ,ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ,ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝΒ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ,ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ,ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΩΝ,ΕΠΑΓΓ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η΄ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ,ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΑΠΟ 30-12-2015 ΥΠΟΚ/ΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 7-ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών ταμιακών μηχανών,Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι,Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αναλώσιμων ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών,Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α.

Χάρτης: 
Δήμος: 

-

-