Δήμος Πύργου: Πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

41

Πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή των συμβούλων της δημοτικής αρχής, και μικρού αριθμού συμβούλων από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης,  η χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, καθώς ήταν η τρίτη στη σειρά μετά από δύο αναβολές. Τα περισσότερα θέματα πέρασαν ομόφωνα, εκτός από αυτά που απαιτούσαν συμμετοχή 17 συμβούλων. Μεταξύ των θεμάτων που αποσύρθηκαν ήταν και η λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου του πρώην κτιρίου της Τράπεζας της Ελλάδος και το τίμημα αγοράς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων, καθώς απαιτούσε συμμετοχή 17 συμβούλων.