Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ: Με σαράντα θέματα η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού

Με συνολικά σαράντα (40) θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Παρασκευή στις 10 το πρωί το Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ.  Ειδικότερα θα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Αναλυτική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση του Οργανισμού.

Θέμα 2ο: Αναλυτική ενημέρωση για τη διοικητική κατάσταση του Οργανισμού.

Θέμα 3ο: Αναλυτική ενημέρωση για τις νομικές εκκρεμότητες του Οργανισμού.

Θέμα 4ο: Αναλυτική ενημέρωση για τις δανειακές υποχρεώσεις του Οργανισμού.

Θέμα 5ο: Αναλυτική ενημέρωση για τις υποχρεώσεις του Οργανισμού προς Ε.Φ.Κ.Α. (Ι.Κ.Α.).

Θέμα 6ο: Αναλυτική ενημέρωση για τις υποχρεώσεις του Οργανισμού προς Δ.Ε.Η.

Θέμα 7ο: Αναλυτική ενημέρωση για τις υποχρεώσεις του Οργανισμού προς OTE – COSMOTE

Θέμα 8ο: Αναλυτική ενημέρωση για τις υποχρεώσεις του Οργανισμού προς WIND HELLAS.

Θέμα 9ο: Αναλυτική ενημέρωση για τις υποχρεώσεις του Οργανισμού προς συνταξιοδοτηθέντες υπαλλήλους του Οργανισμού.

Θέμα 10ο: Αναλυτική ενημέρωση για τις υποχρεώσεις του Οργανισμού προς τρίτους από 01-01-2022 έως και σήμερα.

Θέμα 11ο: Αναλυτική ενημέρωση για την ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΕ (ΥΔΡ.ΗΛ. Α.Ε.) στην οποία ο Οργανισμός συμμετέχει με ποσοστό 20% στο μετοχικό κεφάλαιο.

Θέμα 12ο: Αναλυτική ενημέρωση για την έγκριση του ισολογισμού – απολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης και φορολογικής δήλωσης για το έτος 2021.

Θέμα 13ο: Αναλυτική ενημέρωση για την κατάσχεση ποσών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Οργανισμού.

Θέμα 14ο: Αναλυτική ενημέρωση για την υπάρχουσα δέσμευση ποσών στους τραπεζικούς

λογαριασμούς του Οργανισμού.

Θέμα 15ο: Λήψη απόφασης για προσπάθεια συμβιβαστικής εξωδικαστικής επίλυσης καταβολής ποσού 14.245,00€, στους κληρονόμους Βασιλείου Μαυρομάτη του Στυλιανού, σύμφωνα με την αριθμ. 164/2020 απόφαση του Πρωτοδικείου Ηλείας.

Θέμα 16ο: Λήψη απόφασης για προσπάθεια συμβιβαστικής εξωδικαστικής επίλυσης καταβολής ποσού 18.472,00€, στον Θεόδωρο Μαυρομάτη του Στυλιανού, σύμφωνα με την αριθμ. 141/2020 απόφαση του Πρωτοδικείου Ηλείας.

Θέμα 17ο: Αναλυτική ενημέρωση για την υπάρχουσα οργανωτική δομή και στελέχωση του Οργανισμού από το προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου.

Θέμα 18ο: Αναλυτική ενημέρωση για τις ανάγκες ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού έως 31-12-2022.

Θέμα 19ο: Λήψη απόφασης για ανανέωση συμβάσεων προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας του εγγειοβελτιωτικού έργου.

Θέμα 20ο: Λήψη απόφασης για την πρόσληψη του κ. Λίχα Κωνσταντίνου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Θέμα 21ο: Αναλυτική ενημέρωση για την επένδυση των φωτοβολταϊκών στη λίμνη «Κωνσταντίνος Καραμανλής».

Θέμα 22ο: Αναλυτική ενημέρωση για την κατάσταση του εγγειοβελτιωτικού έργου αρμοδιότητας του Οργανισμού.

Θέμα 23ο: Αναλυτική ενημέρωση για την κατάσταση του ηλεκτρολόγο – μηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων αρμοδιότητας του Οργανισμού.

Θέμα 24ο: Αναλυτική ενημέρωση για την κτιριακή κατάσταση των αντλιοστασίων αρμοδιότητας του Οργανισμού.

Θέμα 25ο: Αναλυτική ενημέρωση για την κατάσταση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και των μηχανημάτων έργου του Οργανισμού.

Θέμα 26ο: Αναλυτική ενημέρωση για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος απομακρυσμένης παρακολούθησης, λειτουργίας των αντλιοστασίων αρμοδιότητας του Οργανισμού.

Θέμα 27ο: Αναλυτική ενημέρωση για την καταγραφή του συνόλου του ηλεκτρολόγο – μηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων αρμοδιότητας του Οργανισμού.

Θέμα 28ο: Αναλυτική ενημέρωση για την καταγραφή του συνόλου του λοιπού πάγιου εξοπλισμού του Οργανισμού.

Θέμα 29ο: Αναλυτική ενημέρωση για τις ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί για την καταγραφή και εν συνεχεία την καταστροφή ή/και την εκποίηση μη λειτουργικού – άχρηστου παγίου υλικού (μηχανολογικού εξοπλισμού, η/υ, εκτυπωτών, φωτοτυπικών, εξοπλισμού γραφείων, επίπλων κλπ) του Οργανισμού.

Θέμα 30ο: Προγραμματισμός ενεργειών για τη δρομολόγηση έργων και εργασιών στραγγιστικής προστασίας του εγγειοβελτιωτικού έργου αρμοδιότητας του Οργανισμού, με στόχο την αποτροπή εμφάνισής τους και τη μείωση των επιπτώσεών τους ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Θέμα 31ο: Προγραμματισμός ενεργειών για την ανανέωση άδεια χρήσεως νερού του Οργανισμού για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών του συνόλου της αρδεύσιμης έκτασης των υφιστάμενων εγγειοβελτιωτικών έργων του ΑΛΦΕΙΟΥ (ΑΔΑ: 6ΡΑΙΟΡ1Φ-ΘΜΒ) και της πεδιάδας ΠΗΝΕΙΟΥ (ΑΔΑ: 9ΠΡΙΟ1Φ-ΩΓΑ)

Θέμα 32ο: Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση και ενημέρωση της ιστοσελίδας του Οργανισμού.

Θέμα 33ο: Έγκριση απόφασης Προέδρου για την απευθείας ανάθεση επισκευής αντλίας, για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας του αντλιοστασίου Α6, λόγω του κατεπείγοντος.

Θέμα 34ο: Έγκριση απόφασης Προέδρου για την απευθείας ανάθεση επισκευής αντλίας, για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας του αντλιοστασίου Α15, λόγω του κατεπείγοντος.

Θέμα 35ο: Έγκριση απόφασης Προέδρου για την απευθείας ανάθεση επισκευής αντλίας, για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας του αντλιοστασίου Α2, λόγω του κατεπείγοντος.

Θέμα 36ο: Έγκριση απόφασης Προέδρου για την απευθείας ανάθεση επισκευής αντλίας, για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας του αντλιοστασίου Α4, λόγω του κατεπείγοντος.

Θέμα 37ο: Έγκριση απόφασης Προέδρου για την απευθείας ανάθεση επισκευής αντλίας, για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας του αντλιοστασίου Α6, λόγω του κατεπείγοντος. 

Θέμα 38ο: Έγκριση πληρωμής δαπανών.

Θέμα 39ο: Επικαιροποίηση απόφασης για την κατάθεση αιτήματος έκδοσης κωδικών αλλά και χρήσης των υπηρεσιών Internet Banking της Τράπεζας Πειραιώς.

Θέμα 40ο: Άλλα θέματα

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ