Βαριές καμπάνες για καθυστερήσεις των νέων Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων

Προβλέπει νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ

Θέτει ερωτήματα ΣΕΜΠΧΠΑ για την πορεία του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» όπου περιλαμβάνεται και το ΕΠΣ της Ηλείας

Βαριές καμπάνες και περικοπή έως και της μισής αμοιβής τους, σύμφωνα με νέα νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ, θα αντιμετωπίζουν οι πιστοποιημένοι αξιολογητές χωρικών μελετών, σε περίπτωση που με υπαιτιότητα τους παραβιαστούν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των 128 μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) και 8 μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ), τα οποία  δρομολογούνται για να καλύψουν τον νέο πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας.

Παράλληλά άνοιξε θέμα και το ΥΠΕΝ δίνει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις, στην προώθηση του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό, 401,05 εκατ. € και πρέπει να ολοκληρωθεί στο σύνολο του έως το 2025, ώστε να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του και για να μην πάει για ανολοκλήρωτα έργα, ο λογαριασμός στο δημόσιο ταμείο.

 «Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για έναν πολύ υψηλό εθνικό στόχο που πρέπει να κατακτήσουμε όλοι μαζί και γι’ αυτό δεν επιτρέπονται καθυστερήσεις», τονίζεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία απαντά σε αιτιάσεις που διατυπώνονται  για καθυστερήσεις στην πορεία του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης».

Υπενθυμίζουμε πως ανάμεσα στις 8 μελέτες των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων της χώρας βρίσκεται και αυτό της Ηλείας.

Στην ανακοίνωση του ΥΠΕΝ για την πορεία του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» αναφέρονται τα ακόλουθα:  «Σχετικά με την πορεία του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» που έχει εντάξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αφορά στον σύγχρονο πολεοδομικό σχεδιασμό για πάνω από το 70% της Επικράτειας, με 229 μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και 16 μελέτες Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, σε 4 κύκλους αναθέσεων που θα «καλύψουν» 768 Δημοτικές Ενότητες όλης της χώρας, επισημαίνονται τα εξής:

Αναφορικά με τα χρονικά ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης, διευκρινίζεται ότι  το 30% των μελετών (περί τις 70 μελέτες) προβλέπεται να έχει συμβασιοποιηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2022 και το 100% των μελετών έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Οι αναθέσεις του Α΄ κύκλου θα γίνουν άμεσα.

Σχετικά με Β’ κύκλο, έχουν ήδη προκηρυχθεί 15 Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ) από τα συνολικά 128 ΤΠΣ και σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι υπόλοιπες 113 μελέτες θα έχουν προκηρυχθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2022.

Τα 8 Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια του Β’ κύκλου καθώς και οι 76 μελέτες του Γ΄ κύκλου θα έχουν προκηρυχθεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2022.

Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για έναν πολύ υψηλό εθνικό στόχο που πρέπει να κατακτήσουμε όλοι μαζί και γι’ αυτό δεν επιτρέπονται καθυστερήσεις».

Τι λέει ο ΣΕΜΠΧΠΑ

Μεταξύ των φορέων, που έθεσαν ερωτήματα και διατύπωσαν αιτιάσεις για την πορεία του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» είναι ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.), σε επιστολή του οποίου προς το ΥΠΕΝ επισημαίνεται ότι:

 «H πολεοδομική ανασυγκρότηση της χώρας απαιτεί ευρείες διαδικασίες συντονισμού και εμπλοκή των πλέον αρμόδιων επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων και οργανώσεων στο σχεδίασμά της, προκειμένου να εκλείψουν αστοχίες των διαδικασιών ανάθεσης-εκπόνησης της πρώτης ομάδας μελετών». Παράλληλα στην επιστολή του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α τονίζεται ότι «είναι εξαιρετικά κρίσιμο να μην οδηγηθούμε το 2025, οπότε και εκπνέουν οι αυστηρές προθεσμίες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης, σε ένα πρωτοφανές αδιέξοδο για την επιστήμη της πολεοδομίας και χωροταξίας στη χώρα, καθώς η μη έγκαιρη αντιμετώπιση των τεχνικών και επιστημονικών ζητημάτων που έχουν εντοπιστεί, έχει άμεση σύνδεση με την επιτυχημένη και έγκαιρη ολοκλήρωση του εγχειρήματος».

Αναλυτικά στην επιστολή του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α, την οποία υπογράφουν η πρόεδρος Αιμιλία Αλεξανδροπούλου και ο γενικός γραμματέας Νικόλαος Κουκούλας, η οποία απευθύνεται προς τον υπουργό ΠΕΝ Κώστα Σκρέκα, τον υφυπουργό Νίκο Ταγαρά και τον αρμόδιο γενικό γραμματέα Ευθύμιο Μπακογιάννη, αφού αναφέρεται ότι:

«Με τη με αρ. πρωτ. 15/03.11.2021 επιστολή μας εκθέσαμε τους προβληματισμούς μας για τη διαδικασία προκήρυξης των 12 πρώτων μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) και των 5 μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ). Παραθέσαμε επίσης τα σημεία που κατά τη γνώμη μας χρήζουν βελτίωσης κατά τη διαδικασία ανάθεσης της επόμενης ομάδας αντίστοιχων μελετών, ώστε να επιτυγχάνεται ο υγιής ανταγωνισμός, να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των μικρομεσαίων γραφείων, των αυτοαπασχολούμενων και των νέων μελετητών και να διασφαλίζεται η παραγωγή ποιοτικών μελετών» ακολούθως σημειώνεται ότι:

Μετά την πάροδο πέντε μηνών και λαμβάνοντας υπόψη τις αυστηρές προθεσμίες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης, προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων. Ειδικότερα:

1.Έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες ανάθεσης των πρώτων μελετών; Λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες εκπτώσεις που δόθηκαν, ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (που περιέχουν ορισμένες -περιορισμένης έκτασης και βαθμού- διασφαλίσεις);

2.Έχει αναθεωρηθεί το περιεχόμενο των διακηρύξεων των επόμενων αναθέσεων; Σε ποια σημεία έγιναν διορθώσεις και τι αφορούν αυτές;

3.Υπάρχει προγραμματισμός και ποιος είναι αυτός για τη δημοσίευση των επόμενων διακηρύξεων;

4.Τι θα ισχύσει με τις διαδικασίες επίβλεψης; Έχουν συγκροτηθεί από το ΤΕΕ οι Επιτροπές που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 4 & 5 της απόφασης υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527/B/2021);

5.Έχουν προχωρήσει, και αν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για τη συγκρότηση του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Χωρικών Μελετών (ΜΑΧΜ) στο ΥΠΕΝ;

Αναμένοντας πληροφόρηση σχετικά με τα παραπάνω ερωτήματα, ο ΣΕΜΠΧΠΑ αναφέρει στην επιστολή τους ότι παραμένει στη διάθεση του ΥΠΕΝ προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος πολεοδομικών μεταρρυθμίσεων».

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ