Προς μίσθωση ακινήτου για καταφύγιο αδέσποτων βρίσκεται ο δήμος Πύργου, μετά την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρηματοδότηση ειδικού μαζικού προγράμματος στειρώσεων μέσα από το πρόγραμμα Άργος

Τη μίσθωση ακινήτου με δημοπρασία για την ίδρυση και στέγαση καταφυγίου ζώων συντροφιάς στο δήμο Πύργου, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίασή του.

Σύμφωνα με την απόφαση τα κριτήρια που πρέπει να πληροί  ο χώρος-οικόπεο-ακίνητο για τη δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, μεταξύ άλλων είναι τα εξής:

  • Ο μελλοντικός προς εκμίσθωση χώρος να είναι εκτός των οριοθετημένων οικισμών ΓΠΣ και πυκνοδομημένων περιοχών, ώστε να μην υπάρξουν κοινωνικές αντιδράσεις από την ίδρυσή του σε οικιστικές περιοχές.
  • -Για το εν λόγω ακίνητο θα πρέπει να δύναται να εκδοθεί οικοδομική άδεια λειτουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
  • Να εκπληρώνει τους όρους χρήσης γης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας για την ίδρυση καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
  • Το προαναφερόμενο ακίνητο να μην είναι απομακρυσμένο από κάποιο χώρο ελεύθερο που μπορεί να μετατραπεί σε άλσος χώρο αναψυχής για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς κ.α.

Ο δήμος Πύργου εξάλλου μετά την εκμίσθωση του ακινήτου στοχεύει μέσω του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ  «κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς», να αναλάβει και να υποβάλει τεχνικό δελτίο χρηματοδότησης ως τελικός δικαιούχος με ώριμη μελέτη ώστε να υλοποιήσει είτε την κατασκευή, είτε την επισκευή υφιστάμενων εγκαταστάσεων σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Πρόγραμμα «Άργος»

Εξάλλου τη χρηματοδότηση ειδικού μαζικού προγράμματος στειρώσεων, ύψους 5 εκατ. ευρώ, για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, ανακοινώνει το υπουργείο Εσωτερικών που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος  Αργος. Ποιές  δράσεις προβλέπει.

Η νέα αυτή παρέμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Άργος», του ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου μέσω του οποίου ενισχύονται οι δήμοι όλης της χώρας, προκειμένου να υλοποιήσουν το νέο πλαίσιο για την ευζωία και την προστασία των ζώων συντροφιάς που ψηφίστηκε από τη Βουλή  (ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α’).

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα «Άργος» που έχει προικιστεί με το συνολικό ποσό των 40 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, για να ενισχύσει τους δήμους να αποκτήσουν τις απαραίτητες υποδομές και να ανταποκριθούν στις νέες υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει ως προς τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

5 εκατ. ευρώ για κάθε είδους δαπάνη που αφορά στη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς,

5 εκατ. ευρώ για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού (κατάλληλοι αναγνώστες σήμανσης ζώων συντροφιάς και λοιπού πάγιου εξοπλισμού),

30 εκατ. ευρώ για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση καταφυγίων, σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές του νέου νόμου.

Η νέα πρόσκληση του Προγράμματος «Άργος» καθορίζει τις λεπτομέρειες, τα κριτήρια κατανομής, καθώς και τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, για το οποίο οι δικαιούχοι δήμοι της χώρας καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, έως τις 30 Απριλίου 2022.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, δήλωσε:«Παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας για “Κανένα ζώο αδέσποτο – Κανένα ζώο κακοποιημένο”. Συνομιλούμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τα φιλοζωικά σωματεία, αφουγκραζόμαστε τις πραγματικές ανάγκες των δήμων και «χτίζουμε», συνεχώς, πάνω στο νέο θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνουμε σήμερα ένα «μέγα-πρόγραμμα στειρώσεων ύψους 5 εκατ. ευρώ, για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς των δήμων, προκειμένου να ενισχύσουμε την Αυτοδιοίκηση στις νέες αυξημένες αρμοδιότητες που έχει κληθεί να αναλάβει. Με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Άργος”, διαθέτουμε συνολικά 40 εκατ. ευρώ προς τους δήμους, έναντι των μόλις 600.000 ευρώ που προέβλεπε το προηγούμενο πλαίσιο».

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ