Στο «μικροσκόπιο» οι περιοχές Τραγανό, Μεσολογγάκι και Επιτάλιο για τη δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου στην Ηλεία

Στα τέλη Οκτωβρίου η παρουσίαση των τεσσάρων ακινήτων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Της Άννας Αγγελίδου

anagelidou@yahoo.gr

Τέσσερα διαφορετικά ακίνητα σε τρείς περιοχές της Ηλείας, είναι «υποψήφια» για την δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στο Νομό.  Σύμφωνα με πληροφορίες της «Πρώτης» η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ήδη ολοκληρώσει την πρώτη φάση του σχεδιασμού δημιουργίας Επιχειρηματικών Πάρκων στις τρείς Περιφερειακές Ενότητας, με την διερεύνηση χώρων που μπορούν να διαμορφωθούν ως Επιχειρηματικά Πάρκα, αξιολογώντας τις υφιστάμενες ανάγκες, τις ελλείψεις αλλά και τις δυναμικές που αφορούν τόσο στις επιμέρους περιοχές. Στα τέλη του Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η αναλυτική παρουσίαση των θέσεων που έχουν επιλεγεί σε πρώτη φάση για την δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων ενώ θα ακολουθήσει διαβούλευση πριν καταλήξουμε οριστικά στις δύο θέσεις που θα περάσουν στην επόμενη φάση του σχεδιασμού της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Πρώτης» τα τέσσερα ακίνητα τα οποία έχουν ενταχθεί και θα προταθούν βρίσκονται στις εξής περιοχές: δύο στην περιοχή του Τραγανού (σ.σ. ένα εκ των οποίων είναι το παλιό εργοστάσιο «Αστερής» όπως είχε αποκαλύψει η «Πρώτη» πριν από μερικούς μήνες), ένα ακίνητο στην περιοχή Μεσολογγάκι, και ένα στο Επιτάλιο. Αυτό το οποίο αξίζει να σημειωθεί είναι ότι μόνο μία από τις τέσσερις προτεινόμενες εκτάσεις για τη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου αποτελεί δημόσια έκταση, ενώ οι υπόλοιπες είναι εκτάσεις που ανήκουν σε ιδιώτες. 

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι περιοχές αυτές που θα παρουσιαστούν αναλυτικά στο πλαίσιο εκδήλωσης- επιλέχθηκαν βάση συγκεκριμένης μεθοδολογίας με επιμέρους δείκτες, οι οποίοι «φωτογράφισαν» τις συγκεκριμένες θέσεις. Ειδικότερα υπάρχουν 22 κριτήρια, βάση των οποίων έγινε η επιλογή των εκτάσεων αυτών, τα οποία είναι κοινά και για τις τρείς Περιφερειακές Ενότητας της Δυτικής Ελλάδας. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κλήθηκαν να διαχειριστούν μία αρχική λίστα με τις περιοχές που προτάθηκαν με από τους φορείς που μετείχαν στην πρώτη φάση της διαβούλευσης, δημιουργίας Επιχειρηματικών Πάρκων ενώ στην συνέχεια θεσπίστηκε μία λίστα κοινών κριτηρίων για όλη τη Περιφέρεια και έτσι προέκυψαν οι τέσσερις περιοχές.

Υπάρχουν πέντε κοινές παραδοχές για τις εκτάσεις αυτές α) η δυνατότητα διασύνδεση τους με αεροδρόμια, β) διασύνδεση με σημαντικά δίκτυα, μεταφορών –ενεργειακά κτλ γ) διασύνδεση με υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις δ) απόσταση τους από υδάτινους πόρους προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα ρύπανσης και ε) υπολογισμός μετρήσεων απόστασης από αξιοθέατα (να μην εμπλέκονται με άλλες υποδομές, πχ αρχαιολογικούς χώρους).

Τα επόμενα βήματα

Η ολοκλήρωση του όλου project, απαιτεί τουλάχιστον μία 7ετία, καθώς είναι πολλά εκείνα τα οποία θα πρέπει να γίνουν στην συνέχεια και μετά την επιλογή των χώρων. Έως την υλοποίηση και λειτουργία των επιχειρηματικών πάρκων απομένουν ωστόσο να γίνουν πολλά ακόμα βήματα. Μετά την παρουσίαση που θα γίνει θα προχωρήσει το στάδιο της ταχείας διαβούλευσης προκειμένου να επιλεγούν οι δύο χώροι οι οποίοι θα «προκριθούν» στην επόμενη φάση. Το επόμενο στάδιο έχει να κάνει με την χωροταξική- περιβαλλοντική διερεύνηση (δηλαδή θα εκδοθεί χωροταξικό σχέδιο για το τι μπορεί να γίνει στις περιοχές που έχουν επιλεγεί). Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας έχει να κάνει με την αναζήτηση χρηματοδότησης για την δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών των πάρκων που θα δημιουργηθούν. Τα επιχειρηματικά πάρκα δεν αποσκοπούν μόνο στην αυτονόητη ανάγκη ορθολογικής ανάπτυξης μιας περιοχής ούτε και στην ύπαρξη διευκολύνσεων για την απρόσκοπτη επιχειρηματική δραστηριότητα. Η ύπαρξή τους και ακόμη περισσότερο, η έμπρακτη στήριξή τους από φορείς και επιχειρήσεις, αναδεικνύει τη δυνατότητα αρμονικής συμβίωσης των τοπικών κοινωνιών με τις επιχειρήσεις εντός των κανονιστικών πλαισίων που θέτει μια σύγχρονη κεντρική διοίκηση η οποία αντιλαμβάνεται τις πολυποίκιλες σύγχρονες απαιτήσεις, προωθώντας ταυτόχρονα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η πύκνωση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων στους φορείς ή τις επιχειρήσεις που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως ο ΣΒΣΕ, οι εταιρείες ανάπτυξης (ΕΑΝΕΠ) και διαχείρισης (ΕΔΕΠ) των επιχειρηματικών πάρκων, είναι δείγμα έμπρακτου ενδιαφέροντος για την εμπέδωσή της.

Τα πλεονεκτήματα

Σημαντικό τμήμα της χωροταξικής πολιτικής για τη βιομηχανία είναι η δημιουργία νέων Επιχειρηματικών Πάρκων. Τα Επιχειρηματικά Πάρκα, λόγω οικονομιών κλίμακας, απλούστευσης αδειοδοτικών διαδικασιών και ασφάλειας δικαίου που προσφέρουν στις εγκατεστημένες σε αυτά επιχειρήσεις, αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική τυπολογική περίπτωση βιομηχανικών χρήσεων γης.

Τα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις είναι πολλαπλά, όπως: 

  • Μείωση των εδαφικών εκτάσεων που καταλαμβάνονται τόσο για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων όσο και για την κατασκευή των έργων εξωτερικής υποδομής.
  • Αποφυγή της διάσπαρτης ανάπτυξης ασύμβατων μεταξύ τους δραστηριοτήτων (π.χ. εξοχικές κατοικίες και βιοτεχνίες) που, εκτός των άλλων, προκαλούν τριβές με τις τοπικές κοινωνίες.
  • Μείωση, λόγω οικονομιών κλίμακας, του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των υποστηρικτικών υποδομών των επιχειρήσεων.
  • Μείωση της απαιτούμενης δυναμικότητας των έργων υποδομής.
  • Καλύτερος έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων των Επιχειρήσεων.
  • Διατήρηση του κυκλοφορικού φόρτου μίας περιοχής σε ελεγχόμενα επίπεδα.
  • Δυνατότητα προσέλκυσης ενδιαφέροντος επιχειρήσεων μεταφορικού έργου με ελεγχόμενο και ανταγωνιστικό κόστος, λόγω της ύπαρξης πολλών επιχειρήσεων και της εύκολης οδικής ή σιδηροδρομικής πρόσβασης.
  • Ευκολία οργάνωσης κάθε είδους ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, λόγω της συγκέντρωσης μεγάλης ομάδας επιχειρήσεων σε συγκεκριμένη περιοχή.
  • Οργανωμένη και συστηματική συνεργασία των Δήμων, μέσα από οικονομίες κλίμακας, για κάθε είδους παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και άλλων σχετικών συνεργιών.
  • Αποθάρρυνση επιχειρήσεων να αναπτύσσονται σε τυχαία γεωγραφικά σημεία εκτός σχεδίου περιοχών, χωρίς υποστηρικτικές υποδομές.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ