Στόχος η θωράκιση και η αντιπυρική προστασία του βουνού Κατάκολου

Υπεγράφη προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Δασαρχείου Πύργου

Η ανάδειξη και η προστασία τόσο του βουνού του Κατακόλου όσο και του Ποντικόκαστρου φαίνεται να αποτελούν προτεραιότητα τόσο για τον δήμο Πύργου όσο και για το δασαρχείο. Πριν από μερικές μέρες πέρασε από οικονομική επιτροπή το ζήτημα της προγραμματική σύμβαση του δασαρχείου Πύργου με τον δήμο Πύργου. Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης είναι η «ενίσχυση – θωράκιση της αντιπυρικής προστασίας του βουνού Κατάκολου και της ευρύτερης περιοχής». Αντικείμενο της, σύμβασης, η οποία πέρασε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου το απόγευμα της Πέμπτης, είναι η εκτέλεση έργων καθώς και η παροχή υπηρεσιών που θασυμβάλουν στην αντιπυρική προστασία του δάσους στην περιοχή του βουνούΚατακόλου, καθώς και της ευρύτερης περιοχής. Στην σύμβαση προβλέπεται η ύπαρξη ακόμα και ιπτάμενου μέσου (Drone) που θα πρέπει να είναι κατάλληλο για αναγνώριση και διάσωση, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και αναγνώριση φαινομένων φυσικώνκαταστροφών κλπ. Το εν λόγο μέσο θα επιχειρεί στις περιοχές του βουνού Κατακόλου και της ευρύτερης περιοχής, με στόχο την επιτήρηση και την αποτροπή πυρκαγιών, ενώ θασυμβάλλει αποφασιστικά και στην έγκαιρη προειδοποίηση σε περίπτωση εκδήλωσηςνέας πυρκαγιάς, χρησιμοποιώντας ειδική θερμική κάμερα.

Το ειδικό Drone θα αναφέρει αυτά τα ευρήματα σε πραγματικό χρόνο και θα ειδοποιεί

τον χειριστή με το είδος, την τοποθεσία και θα στέλνει βίντεο από τη θέση αυτή. Με

εξειδικευμένους χειριστές, τα ηλεκτρονικά μάτια (Drone) θα ενσωματώνονται στον

αντιπυρικό σχεδιασμό και δεν θα λειτουργούν ανεξάρτητα στον Δήμο (συνεργασία

Δήμου Πύργου, Δασαρχείου και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας), έχοντας υπόψιν την

124516/2177/22-04-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Για την αντιπυρική Προστασία προβλέπεται η δημιουργία υδροστομίων και αντιπυρικού δικτύου πυρόσβεσης (Πυροσβεστικοίκρουνοί, δίκτυο κλπ.).

Προβλέπεται παράλληλα και η τοποθέτηση σήμανσης δηλαδή κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης για την πρόληψη πυρκαγιών.

Παράλληλα θα γίνει ο καθαρισμός του χώρου με ίδια μέσα, με την απομάκρυνση των ξηρών και κατακείμενων ατόμων, επίσης καθαρισμός του υπορόφουκαι της ψηλής βλάστησης έως το ύψος των 3 μέτρων περιμετρικά του κορμού, σε όλητην δασική βλάστηση του βουνού Κατακόλου καθώς και περιμετρικά τουΠοντικόκαστρου (πλευρικός καθαρισμός), όσο και στον περιβάλλοντα χώρο του,προκειμένου να αναδείχνει και να εξασφαλιστεί η πυροπροστασία του και ναθωρακιστεί από ανάπτυξη δασικής πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο της σύμβασης προβλέπεται η απομάκρυνση των απορριμμάτων, καθώς και η συντήρηση των αντιπυρικών λωρίδων στο βουνό του Κατακόλου, με μέσα του δασαρχείου αλλά και του δήμου Πύργου. Στην περιοχή αναμένεται να τοποθετηθεί και ένα ξύλινο παρατηρητήριο. Το παρατηρητήριο στην περιοχή του βουνού Κατακόλου, θα τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο υποδειχθεί ως κατάλληλο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την καλύτερη εξυπηρέτησητου σκοπού της αντιπυρικής προστασίας.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ