Αντιμετώπιση των προβλημάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο

Συνάντηση του Δημάρχου Πύργου με στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Η πληρέστερη κι αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ήταν το αντικείμενο της συνάντησης του Δημάρχου Πύργου κ. Παν. Αντωνακόπουλου,  με κλιμάκιο υψηλόβαθμων αξιωματικών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στη συνάντηση συγκεκριμένα συμμετείχαν, ο κ. Ανδρέας  Στεμπίλης , Αρχιπύραρχος, Περιφερειακός Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδος, ο κ. Βασίλης Σολδάτος, Πύραρχος, Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Ηλείας, ο  κ. Γιώργος Κωνσταντακόπουλος, Αντιπύραρχος, Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, και ο Υποπυραγός Γιώργος Παπακοσμάς, ενώ εκ μέρους του Δήμου παρόντας ήταν κι ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιάννης Βαρελάς.

Στη συνάντηση αυτή επισημάνθηκε η ανάγκη άμεσου συντονισμού, συνεργασίας και επικοινωνίας των δυο πλευρών μεταξύ τους, για την πληρέστερη κι αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν κατά τη διάρκεια της έντονης πλέον θερινής περιόδου, κυρίως βέβαια από την εκδήλωση πυρκαγιών.

Από τον Δήμαρχο Πύργου έγινε εκτενής ενημέρωση προς το κλιμάκιο της υπηρεσίας και για τις αμέσως προσεχείς ενέργειες από πλευράς Δήμου. Που περιλαμβάνουν την επερχόμενη υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Δασαρχείο Πύργου (έχει ήδη εγκριθεί από τον Οικονομική Επιτροπή του Δήμου) όπου με τις σχετικές εργολαβίες θα γίνουν συντηρήσεις και διανοίξεις δασικών δρόμων, μεταξύ άλλων και στην περιοχή του Κατακόλου.

Επίσης, είναι ήδη προγραμματισμένη σε ανάλογα σύντομο χρονικό διάστημα σε διάφορες περιοχές του Δήμου η εγκατάσταση 5 υδατοδεξαμενών συνολικής χωρητικότητας 20 τόνων, καθώς κι η εγκατάσταση δεκάδων κρουνών που τοποθετούνται σύμφωνα με οδηγίες της Πυροσβεστικής όπως και με υποδείξεις των τοπικών Κοινοτήτων για συγκεκριμένα σημεία.    

Συνολικά έγινε μια γόνιμη συζήτηση που αφορούσε στο ανθρώπινο δυναμικό, στα μέσα κάθε φορέα και στις προβλεπόμενες ενέργειες εκ μέρους των δυο φορέων, τόσο κατά το στάδιο της πρόληψης, όσο και κατά το επιχειρησιακό στάδιο, κι επικράτησε σαφές πνεύμα σύμπνοιας και συνεργασίας.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ