ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ

Προς  τον  Πρόεδρο του Δημοτικού  Συμβουλίου ΄Ηλιδας

   Κον  Αντώνη  Πατρινό

   Κύριε Πρόεδρε,

   Η  Δημοτική   μας  Παράταξη  αντιλαμβάνεται ότι η  Ίδρυση Σχολής  Ξεναγών στην  Αρχαία  Ήλιδα ,  διοργανώτρια  πόλη  των  Ολυμπιακών  αγώνων,  θα  αποτελέσει  κορυφαία  εξέλιξη ενδυνάμωσης  της  φυσιογνωμίας  του  Δήμου  Ήλιδας.

   Η  ίδρυση Σχολής  Ξεναγών  αποτελεί  αποκλειστικά  αρμοδιότητα  του  Υπουργείου Τουρισμού,  Νόμος  710/1977 . Η εν λόγο  Δημόσια  Σχολή  προβλέπει  υποχρεωτική   ΔΙΕΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΚΑΙ  ΦΟΙΤΗΣΗ.

   Η εισαγωγή  στη  Σχολή  γίνεται  βάση προκήρυξης  του  Υπουργείου  Τουρισμού  με το  σύστημα  μοριοδότησης  για  τους  ενδιαφερόμενους . Ο  αριθμός  των  εισακτέων  ανέρχεται  στους  40  φοιτητές  ανά  έτος. Κατ΄ επέκταση  η  εν  λόγο  σχολή  στο  δεύτερο  έτος λειτουργίας  της  θα έχει  παρουσία  80  φοιτητών.  

   Η  προβλεπόμενη  στελέχωση  της  Σχολής  με  εξειδικευμένο  προσωπικό  5 θέσεων,  πραγματοποιείτε  με  προκήρυξη  πρόσληψης  από  το  Υπουργείο  Τουρισμού.

    Στον  Ελλαδικό  χώρο  σήμερα  λειτουργούν  5  Σχολές  Ξεναγών  ,  σε  Αθήνα  –  Θεσσαλονίκη  –  Κρήτη  –  Ρόδο  και  Κέρκυρα.

   Η  πρακτική  εξάσκηση  των  φοιτητών  αυτών  εκδηλώνεται  κυρίως  στην  Αρχαία  Ολυμπία ,  στην Αρχαία  Ήλιδα  και  στον Ναό  του Επικούρειου  Απόλλωνα.  Οι  απόφοιτοι  της  εν  λόγο  Σχολής   άμεσα  απορροφούνται  για  απασχόληση  στην  Τουριστική  Αγορά.

   Το  Πρωτοποριακό  εκδηλούμενο  ενδιαφέρον   του  Δήμου  Ήλιδας  για  ίδρυση  Σχολής  Ξεναγών  στην Ολυμπιακή  γη  της  Ηλείας  ,  κινείται  στον  αντίποδα  εκείνης  της  αντίληψης  που  αντιλαμβάνεται  ότι  η  ύπαρξη  Πανεπιστημιακών  Σχολών  στην  Ηλεία  έχουν  ως  αποκλειστικό  ενδιαφέρον  την  ύπαρξη  κινήτρων  εμπορικής  αντιπαροχής  στην  Τοπική  Κοινωνία.

   Υποχρέωση  του  Δήμου  Ήλιδας για  την  λειτουργία   της  Σχολής   είναι  η  παραχώρηση  των αναγκαίων  χώρων στο  Υπουργείο  Τουρισμού. (  Υπάρχει  κατάλληλος    Δημοτικός  χώρος   στην  Αρχαία  Ήλιδα).

   Η  Δημοτική  μας  Παράταξη  αντιλαμβάνεται  ότι  η  υλοποίηση  του  περιγραφόμενου  στόχου,  απαιτεί  Συλλογική  δράση  και βούληση  υλοποίησης.

   Κύριε  Πρόεδρε,

   Σας  καταθέτουμε  την  πρόταση μας   η  οποία  συνοδεύεται  με  τον  απαιτούμενο  αριθμό  αιτούντων  Δημοτικών  Συμβούλων για  να  εισάγεται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  το  θέμα  ΄΄  ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ  ΠΡΟΣ ΤΟ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΙΔΡΥΣΗ  ΣΧΟΛΗΣ  ΞΕΝΑΓΩΝ΄΄  καθώς και λήψη  απόφασης  για  συγκρότηση  διαπαραταξιακής  επιτροπής  για  διεκδίκηση  και  υλοποίηση του  κοινού μας  οραματικού  ΣΤΟΧΟΥ.

                                       ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

                                                 ΗΛΙΔΑ  –  ΝΕΑ  ΓΕΝΙΑ  ΙΔΕΩΝ

                                                             Ο  ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

                                                        ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΚΡΑΛΛΗΣ

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ